Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 5. 1980)


Úloha č. 821

Bartolomej Borovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Ve7, Vh4, Sg7, Sg8, Je6, Jh7, Pe2 (8), č. Kf5, Va2, Sc1, Sg6, Jc6, Jd6, Pf7, h5, h6 (9).


Riešenie problému č. 816 od A. Kráľa z Bystrého nad Topľou. b. Kg4, Db7, Sa2, Sb6, Jb1, Jg6, Pb4, c5, d2, e2, f3 (11), č. Kd4, Da5, Vc4, Sc6, Sg1, Ja7, Je8, Pa3, g5 (9): 1.Db7-e7 s hrozbou 2.De7-e5 mat, 1...Ke4-e5+ 2.De7-e4 mat, 1...Da5:c5 2.Sb6:c5+ Kd4-d5+ 3.De7-e4 mat, 1...Sc6-d7+ 2.De7:d7+ Je8-d6 3.Dd7:d6 mat, 1...Sg1-h2 2.De7-e3+ Kd4-d5 3.De3-e4 mat, 1...Je8-f6+ 2.De7:f6+ Kd4-d5+ 3.e2-e4 mat, 1...Sc6:f3+ 2.Kg4:f3 s hrozbou 3.De7-e4 (e5) mat, 2...Vc4-e3+ 3.d2:c3 mat. Čierny môže brať 2.g5-g4+ a mat 3. krokom nie je. Pešiaka na poli g5 pridal autor dodatočne, aby sa vyhol duálu a ako v mnohých podobných prípadoch (dodatočné opravy) celkom pokazil inak dobrú úlohu. Samozrejme, za dôkaz neriešiteľnosti sa priznáva ďalší bod.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

M. Andrus (Sabinov), M. Bednár (Kurima), D. Hami (Košice), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov), S. Schullery (Bardejov), J. Šefčík (Bijacovce) a J. Fábry (Poprad) po 6 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves), A. Bidleň (Humenné) a A. Kráľ (Bystré nad Topľou) po 5 bodov. M. Puci (Zemplínske Hradište) 3 body. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Dzimko (Markušovce), I. Dzuriš (Bardejov), P. Humeník (Žilina), Z. Hrica (Malacky), J. Gura (Žilina), M. Petro (Trebišov), L. Szabo (Humenné) a S. Škerlík (Bardejov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Martin Puci, Zemplínske Hradište: V riešení každej úlohy (pokiaľ sa tam nevyskytuje vedľajšie riešenie) treba vždy udať nielen jeden správny prvý krok bieleho, ale aj všetky možné obrany a pokračovania vedúce k matu. Teraz sme vám výnimočne ako začiatočníkovi priznali body za úlohu č. 816, ale v budúcnosti za neúplné riešenie žiadne body nedostanete.


Vzad <<  >> Vpred