Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 8. 1985)


Problém č. 1106

Attila Benedek

Feladványkedvelök Lapja 1974

Pomocný mat 2. ťahom (3–4)

a) diagram b) čSe6 c) čJe6Kontrolná notácia: b. Kb4, Ve8, Jh6 (3), č. Kd5, Ve6, Pc6, e7 (4), čierny začne a napomáha bielemu tak, aby mu ten svojím druhým ťahom dal mat (pomocný mat 2. ťahom). A-pozícia – diagram, B-pozícia – na poli e6 miesto čiernej veže čierny strelec, C-pozícia – na poli e6 miesto čierneho strelca čierny jazdec. Vo všetkých pozíciách pomocný mat druhým ťahom.

Nie náhodou patria už roky maďarské pomocné maty medzi najlepšie na svete. Široká skladateľská základňa dokáže tvoriť práce rôznych štýlov a škôl. Nie sú im cudzie ani "české" skladby. Medzi ich hlavných predstaviteľov patrí aj autor dnešného problému. Attila Benedek (nar. 4. 3. 1921) je majstrom v šachovej skladbe. Prvotinu mal uverejnenú v roku 1959 a o rok nato získal aj prvé vyznamenanie. V albumoch FIDE mal zatiaľ uverejnené dve skladby. V jeho práci je zaujímavo využité blokovanie polí čiernymi figúrami. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).

Zo správnych riešiteľov dnešného a budúceho problému vylosujeme jedného, ktorý získa knižnú odmenu.


O tom, že aj s jedným bielym pešiakom je možné zložiť dlhší pomocný mat s prekvapujúcim riešením, svedčí ďalšia ukážka medzinárodného majstra. György Bakcsi (nar. 6. 4. 1933) predvádza postup pešiaka až do dámy so záverečným modelovým matom. György Bakcsi, Magyar Sakkvilág, 1949, pochvala, b. Kh8, Pe2 (2), č. Kd1, Se4, Pc2, d5, e5 (5) – P6X. Riešenie: 1.Sd3 e4 2.c1V e:d5 3.e4 d6 4.e3 d7 5.e2 d8D 6 e1V D:d3 mat. Miniatúra so "slabšími" premenami.


Riešenie problému č. 1100 (Hlinka a Klemanič): Viacfigúrová štúdia bola ťažkým orieškom pre viacerých riešiteľov. 1.c7 V:a4+ 2.Kb2 Vb4+ (po 2...Vc4 vyhrá biely ľahšie po 3.b:a7 atď.) 3.K:c2 Vc4+ 4.Kd3! (nestačí 4.Kb3? Vc3+ 5.Kb4 S:b6 6.Jd5+ Kd6 7.J:c3 d:c3 8.K:c3 S:c7 a remíza) 4...Vc3+ 5.K:d4 V:c7 6.Jd5+ Kd6 7.J:c7 S:b6 8.Kc4! S:c7 9.Kh5 a čierny je v nevýhode ťahu, a preto prehrá. Bohatá práca s presným pochodom bieleho kráľa. Záverečný tempový obraz je známy, ale zatiaľ obojstranná nevýhoda zrejme zložená nebola a i to dokazuje, že aj v známejších motívoch je čo ešte hľadať a zdokonaľovať. Celkove sa štúdia riešiteľom veľmi páčila.


Vzad <<  >> Vpred