Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.9.1984)


Problém č. 1601 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom


Problém č. 1602 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahomProblém č. 1603 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1601: b. Kd8 De8 Sa1 Sd3 Jc5 Je4 Pa6 c3 (8), č. Kd5 Sg8 Jg2 Jh5 Pb5 b6 d6 f5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1602: b. Kg3 Vh1 Sc2 Sd2 Ja2 Jg2 Pf3 f4 (8), č. Ke2 Db5 Pa5 g4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1603: b. Kb1 Dd2 Vg8 Sb5 Sd6 Jd7 Jh3 Pc2 d4 e2 e5 f3 g3 (13), č. Kd5 Da7 Vg4 Vh7 Ja8 Jg2 Pa4 b4 b7 e6 f5 g7 h6 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V prvej dvojťažke si treba všimnúť zvodnosti 1.Sb5, Je6, Jd7?, v druhej 1.Se1, Sc1, Sc3?, a porovnať ich s riešeniami. Obsah riešiteľsky náročnej trojťažky sa točí najmä okolo matov Jb6 a Jf4. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1588 (Sabol) z 13. júla: 1.Jf5 tempo 1...c6, c5, c:b6, c:d6, Sa7, Sb3 2.Dh3, D:f6, Vd3, V:c4, J:a4, S:b2 mat. Hlavnou myšlienkou sú štyri obrany jedným pešiakom.

Riešenie problému č. 1589 (Bušík) z 13. júla: Zvodnosť 1.Sb2? hrozí 2.D:f6 mat, 1...Jd2+ 2.D:d2 Kf7 3.Dd7 mat, 1...Jd4 2.Dg3+ Kf7 3.Dc7 mat, 1...Kf7!, riešenie 1.Db2! tempo 1...Jf3~ 2.Db7+ Vf7 3.Sb2 mat, 1...Jd2+ 2.S:d2 Kf7 3.Db7 mat, 1...Jd4 2.Dg2+ Kf7 3.Db7 mat, 2...Vg6 3.D:g6 mat, 1...Je5+ 2.D:e5 Kf7 3.Dc7 mat, 1...Jg5 2.S:g5 h:g5 3.V:h7 mat. Zaujímavá zámena dvoch hier a ďalšie varianty.

Knihy za riešenia problémov č. 1588 a 1589 vyhrávajú: Samo Brnák, 935 03 Bátovce a Milan Ondruš, Kotrčiná Lúčka 81, 013 02.


Svetová súťaž (II)

Prinášame definície ďalších tém III. svetovej súťaže v kompozičnom šachu:

Téma A2 (dvojťažky): Po dvoch (troch...) zvodníkoch s tou istou hrozbou má čierny dve (tri...) obrany, ale iba jedna z nich je účinná. Tieto obrany v základnom postavení buď neexistujú, alebo vytvárajú zdanlivé hry, a v skutočnom riešení vedú k tematickým variantom.

Téma C (mnohoťažky o ľubovoľnom počte ťahov): V tematickom pokuse čierny uskutoční rovnaký manéver alebo ideu ako biely, čím sa ubráni pred matom. V riešení sa taktiež uskutočnia oba manévre (bieleho a čierneho), ale biely už môže uskutočniť výzvu.

Téma D (štúdia): Biely vyhrá matom, v ktorom sa využije väzba najmenej jedného čierneho kameňa.

Téma H (dvojťažka s preskakujúcimi exofigúrami): Najmenej dva pokusy sú vyvrátené tým, že kameň (kamene), ktorý vykonáva prvý ťah, umožní v druhom ťahu čierneho skok exofigúry, ktorý zabráni matu. V jednom probléme môžu byť použité najviac tri typy exofigúr z týchto: cvrček, vao, pao, leo, lion, kobylka a "non-stop equihopper".

"Domáca" zasielacia lehota pre svetovú súťaž bude pravdepodobne do 30. novembra 1985. Príklady na jednotlivé témy uverejníme neskôr.


Majstrovstvá sveta

Na 8. majstrovstvách sveta v riešení šachových problémov, ktoré sa uskutočnili koncom augusta v Sarajeve, zvíťazilo opäť Fínsko pred Juhosláviou a NSR. Novým majstrom sveta v kategórii jednotlivcov sa stal K. Valtonen (Fínsko) pred M. Velimirovićom (Juhoslávia) a P. Perkonojom (Fínsko). Prví dvaja sa stali novými veľmajstrami, kým Perkonoja už bol prvý držiteľom tohto titulu.


Vzad <<  >> Vpred