Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 9. 1989)


Problém č. 1327

John Brown

Illustrated London News 1862

Mat 3. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dc7, Je4, Jf6, Pd5 (5), č. Kf5, Pe6 (2), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Autor dnešnej reprodukcie – John Brown (30. 5. 1827 – 11. 11. 1863) – tvoril predovšetkým trojťažky a mnohoťažky s malým počtom kameňov. Ich obsah pôsobil často efektne a nezriedka bol aj s modelovými matmi. Nesprávne bol považovaný za predchodcov Českej školy úlohovej. Do určitej miery s ňou súvisel (to nakoniec najlepšie dokumentuje aj dnešná trojťažka s modelovými matmi), ale nekládol až taký dôraz na stratégiu, ekonómiu a maximálny obsah s modelovými matmi. V dnešnej trojťažke sú zreteľné modelové maty (každé pole okolo čierneho kráľa je zneprístupnené iba z jedného dôvodu, buď kryté bielou figúrou, alebo blokované čiernou figúrou). Na matových obrazcoch sa musia podieľať všetky biele figúry s výnimkou bieleho kráľa a pešiakov. Ich zapojenie do matov len zvyšuje hodnotu skladby (ustupujú do pozadia pred tichými druhými ťahmi bieleho. Skladba je navyše výborným príkladom trojťažkovej témy súťaže Gorkovská oblasť – Východoslovenský kraj. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1321 (Ing. J. V. Fomičev): Typická česká skladba s modelovými matmi a maximálnou ekonómiou dosť potrápila riešiteľov. 1.Jd6! s hrozbou 2.Jf5+ J:f5 3.Sb6+ Ke5 4.Jd3 mat, 1...Ke3 2.Df3+ Kd4 3.Jb7 ľub. 4.Dd3 mat, 1...Ke5 2.Jc4+ Kf5 3.Je3+ Kg5 4.Jf3 mat. Forsírovaná hra s množstvom šachov a doslovným "dotlačením" čierneho kráľa na pole, ktoré je "výhodné" pre modelový mat. Ďalšia skladba potvrdzujúca značnú vyčerpanosť českej školy a tým aj menej zaujímavý obsah. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Skladateľská súťaž

Zaujímavú skladateľskú súťaž vypísala Maďarská šachová federácia: 1. Dvojťažky – jubilejný turnaj Jánosa Kissa – 80, usporiadateľ Béla Majoros, H-8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 2, Maďarsko, 2. Reflexné maty druhým ťahom – jubilejný turnaj Florián Tibor – 70, usporiadateľ Attila Benedek, H-1011 Budapešť, Hunyadi János út 11, Maďarsko. Rozhodcami oboch súťaží sú samotní jubilanti. Maximálne po dve skladby do každého oddelenia treba zasielať na adresu usporiadateľov do 30. 9. 1989. Vyznamenania budú udelené v celkovej hodnote 2000 forintov. Každý účastník dostane výsledok súťaže.

Poznámka redakcie: Reflexný mat je druh exoskladieb, v ktorom začína biely a prinúti čierneho, aby najneskôr určeným počtom ťahov mal možnosť dať mat bielemu kráľovi. Pritom sú obe strany povinné využiť každú možnosť dať jednoťahový mat.


Vzad <<  >> Vpred