Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 5. 9. 1952)


Úloha č. 432

Zoltán Zilahi, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+5)


Úloha č. 433

Juraj Bosák, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+4)Kontrolná notácia: 432: b. Ka1, Df7, Va5, Vf1, Sh6, Jb5, Jf2, Pb6, d6, f3, h3, h5 (12), č. Kf5, Dd8, Sf6, Je2, Je5 (5), mat 2. ťahom, 433: b. Ka8, Dh1, Ve7, Vg5, Jf5, Jf7, Pc6, f4, g4 (9), č. Kf6, Vg1, Vh2, Sg2 (4). Mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní. (Z nedostatku miesta uverejňujeme jednu úlohu bez diagramu a vynechávame zvyčajný komentár).

Riešenie úlohy č. 428 (Janček): Zdanlivé hry 1...c5, e3, e5 2.Da8, Dh1, Dg8 mat. – 1.Dh8–b2 e5 (hrozí) 2.Da2 mat, 1...c5, e3 2.Db7, Dg2 mat, 1...Jf5 – 2.Dd4 mat. – Tzv. zámena matov vo svojej najjednoduchšej podobe. Zdanlivé maty zvádzajú riešiteľa k úvodníku, ktorý by v podstate pozíciu nemenil (napr. Sb2), na to má však čierny obranu Jg7! Cieľom úvodníka je túto obranu vylúčiť, čo je možné len ťahom dámy, po ktorom však už pôvodné maty nevyjdú.


Sovietsky sväz víťazom X. šachovej olympiády!

Konečné poradie: I. Sovietsky sväz 21 bodov. II. Argentína 19.5. III. Juhoslávia 19. IV. Československo 18. V. USA 17. VI. Maďarsko 16. VII. Švédsko 13. VIII. Západné Nemecko 10.5. IX. Fínsko 10. – Sovietske družstvo prijalo z rúk hlavného usporiadateľa olympiády, Ara Ilmakunnasa, zlatý pohár Hamiltona–Russela ako putovnú cenu, ktorú vyhralo v tomto ročníku.


Choceň – 1952

X. jubilejný ročník chocenských preborov mládeže skončil sa pre slovenských účastníkov veľmi úspešne. Zo 6 rozraďovacích skupín sa prebojovali do finále A dvaja, do B traja, do C jeden, do D dvaja, kým posledná E skupina bola bez slovenského účastníka. Dorasteneckým preborníkom ČSR sa stal Maršálek z Prahy, II. Novák (Teplice) a III. Herink (Slaný). Formánek (Bratislava) a Komora (Zvolen) skončili na 11.–12. mieste. V B skupine sa umiestil Gerženyi z Košíc ako druhý, Hejmej (Košice) a Hejný (Bystrička) skončili na 6.–7. mieste, v C Béda z Košíc na 10. mieste a v D Rochlitz (Prešov) na 7.–8. a Pidaný (Prešov) na 10. mieste. Tento úspech je predovšetkým výsledkom práce agilného organizátora slovenského dorastu v šachovej hre J. Lindera a dôkazom, že aj na Slovensku máme dosť schopných mladých šachistov. Je len potrebné, aby akcia turnajov pre mládež našla plné pochopenie v školách a závodoch, aby sa do nej zapojil ČSM a krajské výbory SŠS! (B. F.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 425 a č. 426: 3+2 : 5 bodov!): z Bratislavy: P. Bierman, K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, J. Kandera, J. Pál, Š. Ružička, J. Švoňava, ďalej: J. Agarský, S. Dolina, J. Balászy, Handlová, E. Boroš, Bátka, F. Gryc, Dubnica nad Váhom, J. Gyurík, Biskupice, V. Hevier, Nové Mesto nad Váhom, J. HoIík, Komjatice, J. Horváth, Komjatice, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, J. Janček, Solčany, H. H. Jerea, Bukurešť, Dr. C. Kazal, Budapešť, A. Kniebügl, H. Roveň, B. Kočiš, Vlkanová, (dodat. aj č. 424), Ľ. Krivosudský, S. Čepeň, O. Laurinc, Švermovo, A. Németh, Piešťany, A. Petrášek, Nitra, Phc. Mg. B. Pick, Praha, J. Rada, Ml. Boleslav, L. Salai, Lučenec, L. Tarkay, Zlaté Moravce, F. Unzicker, NDR, K. Wagner, D. Nová Ves, Dr. K. Zimmer, Galanta. (Len č. 425: 3 b.): F. Krištof, T. Breznica, V. Majer, B. Bystrica, L. Palko, B. Bystrica, E. Prochazka, Bratislava, V. Šúr, B. Bystrica, I. Teker, Oravská priehrada. (Len č. 426: 2 b.): J. Bíró, Partizánske, F. Štreicher, Partizánske, Učňovský internát, Lučenec.


Vzad <<  >> Vpred