Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(15. 10. 1952)


Oprava. Prosíme riešiteľov, aby si opravili úlohu č. 437 (Bosák a Pál) pridaním bielej veže na h5, ktorá nedopatrením vypadla. Tým opravujeme jej neriešiteľnosť. – Lehota na zaslanie riešenia ostáva.

Riešenie úlohy č. 433 (Bosák): Hodnota tejto úlohy je v presnom determinovaní úvodníka. Ťah 1...S:c6+ neručí pre 2.D:c6 mat, podobne 1...Va1 2.D:a1 mat a 1...Vh8+ 2.D:h8 mat. Ľahko zistíme, že v úvodníku musí tiahnuť Jf7. Ale kam? Pokusy 1.Jd8? a 1.Jfh6? viaznu na 1...Sd5! (proti hrozbám 2.Ve6, príp. 2.Jfg8 mat). Hlavné pokusy 1.Jfd6? Sc6+ a 1.Je5? Va1 prerušujú matové línie c6–f6 a a1–f6. Preto riešenie je len 1.Jf7–h8 – Škoda, že nejde tretí tematický pokus 1.Jg7?, ktorý by mal viaznuť podobne len na 1...Vh8+.

Riešenie úlohy č. 434 (Janček): 1.Kf5–e6 De1(e2)+ (hrozí 2.Je2 mat. 1...Ve8+ 2.Se7 mat, 1...Dc4+ 2.Jd5 mat, 1...Dh3+ 2.J:h3 mat, 1...D:f4 2.D:f4 mat. – Zvodné 1.Kg6? viazne len na 1...Vc6! – Celá séria krížnych šachov pred aj po úvodníku. Odvážny kráľ odráža všetky útoky.

Správne vyriešenia zaslali (č. 430, č. 431 a vedľ. rieš., č. 432 a č. 433: 2+3+3+2+2: spolu 12 bodov!): A. Petrášek, Nitra, J. Rada, Ml. Boleslav, J. Švoňava, Bratislava, L. Tarkay, Zlaté Moravce, Dr. K. Zimmer, Galanta. (č. 430 – č. 433: 9 b.): z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, J. Kandera, B. Kočiš, ďalej: J. Bíró, Partizánske, J. Ďurík, Biskupice, F. Gryc, Dubnica, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, J. Janček, Solčany, A. Kniebügl, H. Roveň, Ľ. Krivosudský, Str. Čepeň, M. Phc. B. Pick, Praha, (č. 430 a č. 431+vedľ. r.: 8 b.): J. Agarský, S. Dolina, M. Gajdošík, Bratislava, (č. 430, č. 432 a č. 433: 6 b.): J. Fojtik, Vrbica, J. Jun, Komárno. (č. 430 a č. 431: 5 b.): I. Teker, O. priehrada. (Len č. 433: 2 b.): Š. Ružička, Bratislava.


Medzipásmový turnaj v Štokholme

Prerušené partie z 9. a 10. kola: Kotov – Pilnik 1:0, Geller – Wade 1:0, Stahlberg – Sanchez 0:1, Vaitonis – Barcza 1:0, Sanchez – Barcza 0.5:0.5, Matanovič – Petrosian 0.5:0.5, Pilnik – Tajmanov 0.5:0.5, Szabó – Averbach 0.5:0.5. 11. kolo: Kotov – Wade 1:0, Szabó – Pachman 0.5:0.5, Golombek – Eliskases 0:1, Vaitonis – Gligorič 0:1, Sanchez – Petrosian 0.5:0.5, Tajmanov – Averbach 0.5:0.5, Geller – Matanovič 0.5:0.5. XII. kolo: Petrosian – Stahlberg 0.5:0.5, Wade – Tajmanov 0.5:0.5, Barcza – Gligorič 0.5:0.5, Matanovič – Szabó 0.5:0.5. Z preruš. p.: Sanchez – Geller 0:1, Barcza – Stahlberg 0:1, Golombek – Stoltz 0.5:0.5, Kotov – Pachman 0.5:0.5, Prins – Vaitonis 1:0, Pilnik – Steiner 0:1, Stoltz – Unzicker 0:1. XIII. kolo: Geller – Stahlberg 1:0, Petrosian – Barcza 1:0, Prins – Gligorič 0:1, Steiner – Wade 1:0, Pachman – Tajmanov 0.5:0.5, Eliskases – Averbach 0.5:0.5.


Medzinárodný turnaj v Štokholme 1952

Slovanská obrana

Biely: E. Geller (SSSR) – Čierny: V. Unzicker (Západné Nemecko)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 d:c4 5.e4 (obľúbená varianta mladého veľmajstra. Obyčajne sa hrá 5.a4, alebo 5.e3) 5...b5 6.e5! (proti Flóriánovi v Helsinkách hral Geller 6.Dc2 a po 6...e6 7.Se2 Sb7 8.0-0 Jbd7 9.Sg5 h6 10.Sh4 Db6 mal čierny uspokojivú obranu) 6...Jd5 7.a4 e6 8.a:b5 J:c3 9.b:c3 c:b5 10.Jg5 Sb7 11.Dh5 g6 12.Dg4 Se7 13.Se2 Jd7 14.Sf3! (až sem bolo totožné s partiou Geller – Flohr, XIX. prebor SSSR, kde biely hral slabšie 14.h4 a po h5! 15.Dg3 Jb6 16.0-0 a5 získal Flohr rozhodujúcu prevahu) 14...Dc7 15.Je4 Jb6? (lepšie bolo 15...h5) 16.Sh6! (s hrozbou Sg7 a Sf6) 16...Vg8 17.Sg5 S:e4 (vynútené) 18.S:e4 Jd5 19.S:d5! e:d5 20.S:e7 D:e7 21.0-0 (postavenie sa zjednodušilo, predsa výhoda bieleho je jasná, hlavne pre hrozbu f2–f4–f5) 21...Kf8 22.Vfb1 a6 23.Df3! (silnejšia ako 23.V:b5 a:b5 24.V:a8+ Kg7, atď.). 23...De6 24.Df6! (opäť výborný ťah, po 24...D:f6 25.e:f6 je čierny bezmocný proti hrozbe V:b5) 24...Dc8 25.f4 Db7 26.Va5! Ke8 27.Vba1 b4 (ináč rozhoduje V:a6) 28.c:b4 D:b4 29.V:d5 Db7 30.e6! a čierny sa vzdal, lebo po 30...D:d5 31.D:f7+ Kd8 32.e7+ stratí dámu. (g. d.)


SŠS za spolupráce ZK ROH pri Kožiarskych závodoch v Liptovskom Mikuláši usporiada propagačný turnaj o pohár Liptovského Mikuláša. Zúčastniť sa môžu len mestá. Zostavy budú 8–členné. Turnaj sa uskutoční koncom októbra v Trenčianskych Tepliciach. Prihlášky: Pavol Tretina, Liptovský Mikuláš, alebo V. Jančura, tajomník SŠS, Harmanec, najneskoršie do 15. X. 1952.


Vzad <<  >> Vpred