Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(18. 10. 1952)


Úloha č. 438

Ivan Šindler, Kyjov

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: 438: b. Kh4, Da4, Ve6, Vf4, Sa2, Se7, Je2, Jh6, Pd6, e3, f2, g5 (12), č. Kd5, Dc8, Vc4, Se5, Jd2, Pc5, d3, f3, g3, g7 (10), mat 2. ťahom. Vtipne spracovaná väzba čiernych figúr a veľmi dobrý úvodník, ktorý však prezrádza "silnú obranu" 1...K:e6 2.???. Riešenie do 14 dní. (Z nedostatku miesta uverejňujeme úlohu bez diagramu).

Riešenie úlohy č. 435 (Dr. Palkoska): 1.Kd5 hrozí 2.Se4+ K:h5 3.Kd4 mat, 1...Jc2 2.Se4+ – 3.K:c4 mat, 1...Jc6 2.Se4+ – 3.K:c6 mat, 1...S:d6 2.Se4+ – 3.K:d6 mat.

Riešenie úlohy č. 436 (Agarský): 1.Da1 hrozí 2.Da2+ c4 3.D:c4 mat, 1...c4 2.Dd4+ S:d4 3.J:c7 mat, 1...S:a1 2.J:c7+ Kd4 3.Vd6 mat, 1...Vf4 2.D:e5+ D:e5 3.Je7 mat, 2...J:e5 3.J:f4 mat. – Motívom úlohy je trojnásobný styčník, t. j. dobytie polí d6, e7, f4, chránených dvoma č. figúrami. (J. Rada).

Správne vyriešenie zaslali (č. 434 a č. 435: 2+3: spolu 5 bodov!): z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, J. Kandera, Š. Ružička, J. Švoňava; ďalej: J. Bíró, Partizánske, J. Čacho, Poprad, F. Gryc, Dubnica, G. Lataretu, Bukurešť, J. Gyurík, Biskupice, J. Janček, Solčany, O. Jasik, Podlavice, B. Kočiš, Bratislava, A. Petrášek, Nitra, Dr. I. Pirchala, Budapešť, Mg. Ph. Pick, Praha, J. Rada, Ml. Boleslav, L. Tarkay, Zlaté Moravce, I. Teker, Oravská priehrada, Dr. K. Zimmer, Galanta, A. Zaťko, Rybany. Ostatné riešenia boli chybné alebo neúplné!


Medzipásmový turnaj v Štokholme 1952

Prerušené partie z 13. a 14. kola: Kotov – Sanchez 1:0, Kotov – Matanovič 1:0, Unzicker – Matanovič 0.5:0.5, Unzicker – Gligorič 0.5:0.5, Stoltz – Pilnik 0.5:0.5, Szabó – Sanchez 0.5:0.5, Wade – Eliskases 0.5:0.5, Golombek – Vaitonis 0.5:0.5, Barcza – Prins 0.5:0.5. – 15. kolo: Pachman – Eliskases 0:1, Stoltz – Wade 1:0, Golombek – Gligorič 0:1, Kotov – Stahlberg 0.5:0.5. – 16. kolo: Averbach – Vaitonis 1:0, Kotov – Petrosian 0.5:0.5, Pachman – Stoltz 0.5:0.5, Stahlberg – Tajmanov 0.5:0.5, Matanovič – Eliskases 0.5:0.5, Gligorič – Pilnik 0.5:0.5. – Prerušené partie z 15. a 16. kola: Geller – Barcza 1:0, Sanchez – Tajmanov 0:1, Petrosian – Szabó 1:0, Prins – Unzicker 0:1, Vaitonis – Pilnik 0.5:0.5, Steiner – Matanovič 0.5:0.5, Geller – Szabó 0:1, Golombek – Prins 0:1, Steiner – Sanchez 1:0. – 17. kolo: Kotov – Geller 0.5:0.5, Petrosian – Tajmanov 0.5:0.5, Stoltz – Matanovič 0.5:0.5, Steiner – Stahlberg 0.5:0.5, Szabó – Barcza 1:0.


Výsledky šachového turnaja ZK ROH EZ Bratislava na rok 1952

I. skupina: I. J. Čechmánek 10.5 b., II. Ing. Fr. Dvořák 8:5 b., II. skupina: I. J. Snýdel 10 b., II. Nezhyba 8 b., III. skupina: I. Farbula 11 b., II. Jánošov 9.5 b. – Celkove sa zúčastnilo 37 hráčov, víťazom a majstrom EZ na rok 1952 sa stal J. Čechmánek.


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1949/I.

Oddelenie dvojťažiekII. cena

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

"Práca", č. 209, 27. 2. 1949

Mat 2. ťahom: 1.d8JŤažká, antiduálová téma: keby bolo pole c5 kryté, vyšli by okrem hrozby 2.d4 4 maty: Jc3, Jf4, Sc6 a Je7. Štyrmi obranami J:e6, Je:b5, S:d3, S:c6 sa c5 obsadí, pritom však jeden z matov (napr. po obrane J:e6 mat, 2.Jf4) sa pokryje priamo obrannou figúrou, druhý (Je7) vkľúčením inej čiernej figúry (Va7), tretí (Sc6) nejde pre prerušenie línie bielej veže k c5 a tak ostáva len jeden (2.Jc3 mat). Podobne v ďalších obranách sa vždy tri zo štyroch matov (duály) vylúčia a vyjde len jeden, striedavo vždy iný. S tematickej stránky výborná úloha, avšak so slabým úvodníkom a málo ekonomickou konštrukciou.


Vzad <<  >> Vpred