Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(12. 9. 1952)


Úloha č. 434

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+5)


Úloha č. 435

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+11)Kontrolná notácia: 434: b. Kf5, Dh4, Vd7, Sb7, Sd6, Jb2, Jf4, Pd2 (8), č. Kd4, Df1, Vc8, Vd8, Sg7 (5), mat 2. ťahom, 435: b. Ke4, Vc5, Sf3, Je3, Jh5, Pd6, e6 (7), č. Kg6, Va8, Sb8, Ja3, Ja7, Pc4, e2, h3, h4, h6, h7 (11), Mat 3. ťahom.

Dvojťažka mladého nadaného autora ukazuje v skvelej forme zvláštny druh zdanlivých hier. Nápadné šachy bielemu kráľovi, možné zo základného postavenia, riešiteľa nerušia, lebo vie na ne odpovedať priamo matom (napríklad 1...Vf8+ 2.S:f8 mat, 1...Db5+ 2.Jd5 mat, atď.): práve preto však úvodník pôsobí trochu neočakávane.

Výborný úvodník a 4 čisté varianty v trojťažke vynikajúceho českého, dnes už 81–ročného úlohára, zakladateľa tzv. novodobej českej školy, o ktorej povieme niečo inokedy.

Riešenie úlohy č. 429 (Polaček): 1.Jb5–a3 tempo 1...Jc3~ (Vd4~) 2.J:c4 mat, 1...Jc2~ 2.Dh2 mat, 1...Kd6 2.Db8 mat. – Úvodník uvoľňuje čiernemu kráľovi pole d6. Pretože kráľ, ktorý má možnosť ústupu, sa matuje ťažšie, úvodník, ktorý mu túto možnosť dáva, je prekvapujúcejší, a preto tiež hodnotnejší ako ten, ktorý by ho naopak len viac zovrel. – Zaujímavá je väzba veže po odťahu Jc3, len škoda, že podobne nie je využitá väzba Jc3 po odťahu Vd4.

Správne vyriešenia zaslali (č. 427 a č. 428 a č. 429: 2 + 2 + 2: spolu 6 bodov!) z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, J. Kandera, J. Švoňava, ďalej: J. Agarský, S. Dolina, J. Balázsy, Handlová, F. Gryc, Dubnica, J. Ďurík, Biskupice, J. Horváth, Komjatice, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, J. Janček, Solčany, J. Jun, Komárno, A. Kniebügl, H. Roveň, Ľ. Krivosudský, S. Čepeň, A. Petrášek, Nitra, Phc. Mg. B. Pick, Praha, J. Rada, Ml. Boleslav, L. Tarkay, Zlaté Moravce, I. Teker, O. Priehrada, K. Wagner, Dev. Nová Ves, Dr. Zimmer, Galanta. (č. 428 a č. 429: 4 b.): J. Bíró, Partizánske, Riaditeľstvo strednej školy, Hont. Vrbica. (Len č. 427: 2 b.): E. Boroš, Bátka, J. Čacho, Poprad, F. Cápa, Dubnica, V. Hevier, N. Mesto nad Váhom, J. Holík, Komjatice, B. Kočiš, Vlkanová, O. Laurinc, Švermovo, A. Németh, Piešťany, Š. Ružička, Bratislava a L. Salai, Lučenec.


Šachové majstrovstva žien ČSR

Víťazom turnaja a majsterkou ČSR pre rok 1952 sa stala Hrušková–Bělská (Praha) s 12 bodmi. Na ďalších miestach sa umiestili: II. Suchá (Praha) 11.5, III. Živná (Brno) 11, IV. Janečková (Praha) 8.5, V.–VI. Macounová (Gottwaldov) a Lopušná (Košice) 8, VII. Puškášová (Košice) 7.5, VIII. Feřteková (Praha) 7, IX.–X. Rákosníková (Liberec) a Chmárová (Ústí nad Labem) 6, XI. Jichová (Praha) 5.5, XII.–XIII. Takáčová (Spišská Nová Ves) a Dášková (Praha) 4, XIV.–XV. Smilková (Pardubice) a Galnorová (Olomouc) 2.5.


Šachový turnaj o majstrovstvo Košíc

Majstrom Košíc na rok 1952 stal sa L. Dieneš 12 bodov, druhým víťazom bol s. Ing. M. Piasecký tiež 12 b. (Užší zápas o titul skončil sa víťazstvom Dieneša 3:1) Ďalšie poradie: III. Dr. Nemec 11.5, IV. Dr. Binder 10, V. Göbl 8.5, VI.–VIII. J. König, Jakab a Varga 7.5, IX.–XI. Tinák, Regéczy a Lopušná 6, XII. až XIV. Valko, Korbely a Gábrik 5.5, XV.–XVI. Kižik a Wittner 4.


Vzad <<  >> Vpred