Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(15. 8. 1952)


Úloha č. 428

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Venovaný Františkovi Ungvárymu

Mat 2. ťahom (4+7)


 

Úloha č. 429

Ladislav Polaček, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: 428: b. Ka3, Dh8, Vc1, Sa1 (4), č. Kd5, Jf5, Pa4, c6, d6, e4, e6 (7), mat 2. ťahom, 429: b. Kf7, Db2, Jb5, Je7, Pe3, e6 (6), č. Ke5, Vd4, Jc2, Jc3, Pc4, c5, e4 (7), mat 2. ťahom.

Z listov mnohých našich riešiteľov vidíme, že im chýbajú aj najzákladnejšie znalosti o úlohách. Nevedia, čo je to hrozba, varianty, stratégia, čisté maty atď. Máme síce v pláne vydať príručku pre začiatočníkov, zatiaľ sa však musíme uspokojiť s malým miestom v rubrike. Aby sme ho lepšie využili, zavedieme menšie reformy: budeme sústavne uverejňovať malé všeobecné články o úlohách, ktoré zameriame obyčajne na súčasne uverejnené úlohy. Tak riešitelia skôr pochopia ich hodnotu. Pri riešení to vysvetlíme konkrétne, priamo na úlohe. Radi tiež odpovieme na prípadné otázky riešiteľov. Chceli by sme však zapojiť do tejto práce aj závodné kluby a iné šachové krúžky, najmä zo škôl, ktoré sa tiež môžu zúčastniť riešiteľskej súťaže. V krúžkoch, kde uvidíme záujem, budeme môcť usporiadať prednášky o úlohovom šachu. – Chceme týmto prispieť k vyplneniu programu, ktorý načrtla Problémová komisia pri SŠS na svojej I. schôdzke 28. júna 1952 v Banskej Štiavnici. Budeme sa snažiť, aby záujem o problémový šach sa naďalej zväčšoval, aby čo najviac našich pracujúcich sa vedelo takto kultúrne zabaviť...

Dnešné originály sú jednoduchými príkladmi na tzv. strategické dvojťažky. Pod stratégiou v úlohe rozumieme nejakú typickú kombináciu. Teda viac ako samotné maty si všímame jednotlivé ťahy a ich funkciu, najmä funkciu ťahov čierneho, ktorými sa tento sám poškodzuje. Samozrejme hľadáme, akým spôsobom biely prinúti čierneho k takýmto ťahom. V prvej úlohe je to hrozba, proti ktorej sa čierny musí brániť, v druhej nevýhoda ťahu: čierny si škodí tým, že musí ťahať. Takýmto úlohám hovoríme tempovky. Napíšeme 1. ťah a "tempo". – Čo však tvorí strategický obsah úloh. V prvej sú to "očividné" maty 1...c5 2.Da8 mat, 1...e3 2.Dh1 mat a 1...e5 2.Dg8 mat. Ale ...? O druhej nepovieme nič. Naopak, radi by sme počuli mienku riešiteľov, čo sa im na nej páčilo, v čom vidia jej hodnotu?!

Riešenie úlohy č. 425 (Pachman): 1.e7 hrozí 2.Jd6+ K:d4 3.Je6 mat, 1...S:e4 2.Je3+ K:d4 3.Je6 mat, 1...Jf8 2.J:a4 S:e4 3.Jb6 mat, 1...J:c5 2.Jd6+ K:d4 3.c3 mat, 1...Sd5 2.Sd3+! J:d3 3.cd3 mat, 1...Je~ 2.Sd3+ Kd5 3.c4 mat. – Obsahovo bohatá úloha má obťažný motív: pešiak c2 matuje na troch rôznych poliach. Škoda, že mat po 3.c4 je nečistý. (J. R.)


Krajské šachové preteky poštárov

V dňoch 5. a 6. júla 1952 usporiadali sa v Nitre krajské vyraďovacie šachové preteky o postup na Fyzkultúrne dni poštárov, ktoré budú v Bratislave. – Šachových pretekov zúčastnilo sa 12 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín: Výsledky: Maňo – Krajčovič 0:1, Gombík – Jóža 1:0, Acsay – Trakovický 1:0, Sarvaš – Skákala 1:0, Černý – Mušak 1:0, Bóna – Sedláček 1:0, Gombík – Acsay 1:0, Sarvaš – Krajčovič 1:0, Bóna – Černý 1:0, Gombík – Sarvaš 1:0, Gombík – Bóna 1:0, – Ako víťaz: I. R. Bóna, Nitra. II. A. Gombík, Komárno. III. B. Sarvaš, Komárno: – Preteky prebiehali vo veľmi v dobrom duchu športovom a konali sa v kultúrnej miestnosti poštového úradu Nitra. (T–ý.)


Vzad <<  >> Vpred