Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(18. 7. 1952)


Úloha č. 427

Ivan Šindler, Kyjov

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 427: b. Kh2, Da3, Vf8, Vg4, Sg5, Jb6, Jd8, Pe7 (8), č. Ke5, Va5, Sb8, Sc6, Jg7, Pa4, d3, d4, h6 (9), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 424 (Pál): 1.Jf2 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Se5 2.De4 mat, 1...Ve5 2.Dd2 mat, 1...Ve6 2.S:e6 mat, 1...V:d7 2.De4 mat. – Z postavy sú viditeľné maty po 1...Ve5 2.Jc3 mat a po 1...Se5 2.Je3 mat. Oba tieto maty sa po kľúčovom ťahu zmenia. Vedľajšie riešenie 1.Db4 s hrozbami 2.Vc5 mat aj 2.Sc6 mat – ľahko odstráni čierný pešiak a5. (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 423 a č. 424 + vedľ. rieš.: 3+2+2: spolu 7 bodov!!): z Bratislavy: P. Bierman, K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, Ing. V. Jerz, J. Kandera, J. Pál, L. Polaček, E. Prochádzka; ďalej: J. Agarský, S. Dolina, J. Balázsy, Handlová, F. Gryc, Dubnica, J. Gyurik, Biskupice, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, J. Janček, Solčany, A. Kniebügl, H. Roveň, F. Krištof, T. Breznica, Ľ. Krivosudský, S. Čepeň, O. Laurinc, Švermovo, A. Petrášek, Nitra, B. Pick, Praha, V. Poruben, L. Mikuláš, J. Rada, Mladá Boleslav, L. Salai, Lučenec, L. Tarkay, Zlaté Moravce, K. Wagner, D. Nová Ves. (Len č. 423 a č. 424: 5 b.): E. Boros, Bátka, V. Hevier, N. Mesto n. V., J. Holík, Komjatice, H. Jerea, Bukurešť, V. Majer, B. Bystrica, T. Mičuda, Zvolen, A. Németh, Piešťany, L. Palko, B. Bystrica, Š. Ružička a J. Švoňava, Bratislava, V. Šúr, B. Bystrica, I. Teker, Oravská pr., Dr. K. Zimmer, Galanta. (Len č. 423: 3 b.): B. Kočiš, Vlkanová. (Len č. 424 a vedľ. rieš.: 4 b.): J. Čacho, Poprad. (Len č. 424: 2 b.): J. Jun, Komárno, A. Stančik, Slanské N. M., D. M. Škvrňany, Plzeň, Učňovský internát, Lučenec, Dr. A. Vitéz, Budapešť.


Juniorský šachový prebor Slovenska 1952

SŠS usporiadal v Banskej Štiavnici od 22. do 29. júna 1952 I. ročník Šachového preboru mládeže. Z I. etapy (školskej – vyše 600 účastníkov) sa kvalifikovali najlepší do II. (krajskej) a odtiaľ 32 najlepších do III. celoslovenskej etapy, rozdelenej na 4 skupiny. Prví dvaja z každej postúpili do finále. Konečný výsledok: I. Bajcura (Košice) 5 b., II. Peteraj (Brezno) 4.5 b., III.–V. Béda, Gerženyi (Košice), Formánek (Bratislava) 4 b., VI. Valkučák (Prešov) 2.5 b., VII.–VIII. Rochlitz (Prešov), Hejnej (Košice) 2 body. – Juniorským šachovým preborníkom Slovenska na rok 1952 sa stal Mirza Bajcura z Košíc. Okrem toho bol usporiadaný turnaj bleskový (I. Hejnej, 15 účastníkov), súťaž v riešení úloh (I. Formánek, 23 úč.) a súťaž v hádaní ťahov (I. Bobák (Prešov), 30 úč.). – Celý prebor bol dobre organizovaný, voľný čas využitý na prednášky. – Tento podnik, prvý svojho druhu na Slovensku, je dôležitým medzníkom. Naša šachová mládež dostala to, čo jej už dávno patrilo a čo je zárukou ďalšieho rozvoja slovenského šachu vôbec! Do budúcnosti si treba len želať, aby bol o súťaž medzi mládežou zo škôl a zo závodov ešte väčší záujem, lebo masovosť je hlavnou podmienkou zvýšenia kvality. Potom sa nebudeme musieť obávať o výsledky našich dorastencov na celoštátnych preboroch v Chocni, odkiaľ očakávame už aj tohto roku lepšie výsledky! (Turnaj sa koná v dňoch 14.–28. júla 1952.)


Žilinský kraj

4. mája 1952 sa dohrala súťaž mužstiev: I. Vrútky 9 bodov (100 %!), II. Žilina 8 b., III. Liptovský Mikuláš 7 b., IV. Ružomberok 6 b., V. Turč. Martin 4 b., VI. Dubnica 3.5 b. atď.


Vzad <<  >> Vpred