Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(27. 6. 1952)


Úloha č. 424

Julius Pál, Bratislava

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+4)Kontrolná notácia: 424: b. Kh5, Df4, Vc8, Sb8, Sd7, Jd1, Pf5 (7), č. Kd5, Ve7, Sg7, Pb5 (4), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 421 (Pachman): 1.De4 tempo V:b4 2.Je3+ Ke1 3.D:b4 mat, 1...h1D 2.D:h1 V:b4 3.Dh3 mat, 1...V~ 2.Vb1 – 3.Se2 mat, 1...Jb3 (J:a2) 2.Se2 mat, alebo 2.Sf3 – 3.Sg2 mat. Neškodný duál! Vedľajšie riešenie: 1.Sf3 – 2.Dg2 mat. J. Bosák

Mená riešiteľov uverejňujeme len každý druhý týždeň!


Partia na medzinárodnom turnaji v Medzizdvoju, 1952

Sicílska obrana

Biely: J. Szily (Maďarsko) – Čierny: B. Koch (NDR)

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 a6 7.0-0 Dc7 8.f4 Se7 9.Se3 Jc6 10.De1 0-0 11.Dg3 (dobré je aj 11.Vd1) 11...J:d4! 12.S:d4 d5? (teória odporúča 12...b5! 13.a3 Sb7 14.Kh1 Vfd8 15.Sd3! Je8 s pružnou obranou) 13.Kh1 (lepšie bolo 13.e:d5! Sc5 14.Df2!, atď.) 13...d:e4 14.J:e4 Je8 15.Sd3 h6 (hrozilo 16.Jeg5 h6 17.Jh7, atď.) 16.De3! Sd7 17.Jg3 Jf6 18.f5! Vae8 19.f:e6 f:e6 (na 19...S:e6 rozhoduje 20.S:f6 S:f6 21.V:f6! atď.) 20.Vae1 e5 (obeť pešiaka v horšom postavení – na iné ťahy čierneho by nasledovalo 21.J:e4 22.J:f6+ a 23.De4) 21.S:e5 Sd6 22.S:d6 D:d6 23.Dd2 Dc7 24.V:e8 V:e8 25.Db4 Sc6 26.Dh4 De5 27.b3 De3 (lepšie bolo 27...Je4) 28.Jf5 Dd2 29.Dg3 Jh5 30.Dg6 Kh8 (na 30.Dg5 by prišlo 31.D:h6+! D:h6 32.Df7+ Kh8 33.D:e8+ a Vf8 mat) 31.Je3! a čierny sa vzdal. – G. D.


Dňa 22. júna bolo v Trnave medzimestské propagačné stretnutie na 20 šachovniciach, Trnava – Bratislava. Bratislavské mužstvo, ktoré nastúpilo bez majstrov, bezpečne vyhralo 16:4. Stretnutie prebiehalo v priateľskom ovzduší a vzorne ho organizoval ZK ROH Kovosmalt. (g. d.)

Dňa 18. mája 1952 bolo finále banskobystrického kraja na Sliači. Konečné poradie: I. ŠO ZK ROH ČSSZ Lučenec 2 body, 13.5:10.5, II. ŠO ZK ROH Hostiteľský kombinát Zvolen 2 b., 11.5:12.5, III. ŠO ZK ROH Komunálny podnik Brezno 1 b., 12.5:11.5, IV. ŠO ZK ROH Harmanec papiereň 1 b., 10.5:13.5. Celej súťaže zúčastnilo sa celkom 42 mužstiev!!! (janč.)


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1950/II.

Oddelenie dvojťažiek1. pochvalná zmienka

Bedrich Formánek, Bratislava

(č. 310, "Práca", 10. VI. 1950)

Mat 2. ťahom: 1.Jd6Moderná továreň. Priestor. Vzduch! Čistota! Práca strojov (figúr) je bezo zmätkov (pešiakov). Živé obraty. Radostný pohyb (zaujímavé varianty). Nový život... Rozhodca: prof. Ivančo.


Španielska hra

Biely: Pfeiffer (NDR) – Čierny: Blau (Švajčiarsko)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 5.c3 Jge7 6.d4 Sd7 7.Se3 Jg6 8.h4 Se7 9.h5 Jh4 10.J:h4 S:h4 11.g3 Sf6 12.d5 Jb8 13.c4 Sg5 14.f4 e:f4 15.g:f4 Sh4+ 16.Kd2 b5 17.Sc2 Sf6 18.Jc3 0-0 19.Df3 b:c4 20.Vag1 Ve8 21.e5! d:e5 22.De4 g6 23.h:g6 h:g6 24.V:g6+ f:g6 25.D:g6+ Sg7 26.Vh8+ K:h8 27.Dh7 mat.


Vzad <<  >> Vpred