Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 4. 7. 1952)


Úloha č. 425

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: 425: b. Ka5, Se4, Jc5, Jf5, Pb5, c2, d2, d4, e6 (9), č. Kc4, Sc6, Sh2, Jd7, Je5, Pa4 (6), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 422 (Palkoska): 1.Vad6 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Je4 2.Vf5 mat, 1...Se4 2.e:d4 mat, 1...Ve4 2.Jf3 mat. – Motív: trojnásobný antiduál pri blokovaní kritického poľa e4. (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 421 + vedľ. rieš. a č. 422: 3+3+2: spolu 8 bodov!!): z Bratislavy: P. Bierman, K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, Ing. V. Jerz, J. Kandera, J. Pál, E. Procházka, L. Polaček, ďalej: J. Agarský, Sandtnerova dolina (dodat. aj duál u č. 418), E. Boros, Bátka, J. Gyurík, Biskupice, V. Hevier, N. Mesto n. V., Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, J. Janček, Solčany, A. Kniebügl, H. Roveň, F. Krištof, T. Breznica, Ľ. Krivosudský, S. Čepeň, O. Laurinc, Švermovo, A. Petrášek, Nitra (dodat. aj vedľ. rieš. u č. 418), Phc. Mg. B. Pick, Praha, V. Poruben, L. Mikuláš, J. Rada, Ml. Boleslav, L. Salai, Lučenec, L. Tarkay, Zlaté Moravce, I. Teker, Oravská priehrada, K. Wagner, D. Nová Ves, Dr. K. Zimmer, Galanta. (č. 421 a č. 422: 5b.): z Bratislavy: Š. Ružička (dodat. aj č. 420), J. Švoňava, ďalej: F. Gryc, Dubnica, J. Holík, Komjatice, V. Mayer, Banská Bystrica, A. Németh, Piešťany, L. Palko, Banská Bystrica, V. Šúr, Banská Bystrica. (č. 421+vedľ. rieš.: 3+3: 6 b.): J. Cacho, Poprad. (Len č. 421: 3 b.): I. Blabodej, Handlová. (Len č. 422: 2 b.): T. Mačuda, Zvolen.


Z turnaja šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja

Poštári – Záv. mieru 6.5:1.5, Poštári – Železničiari 5.5:2.5, Poštári – SVŠT II. 6:2, Holiči – Čsl. film 3.5:4.5, Holiči – Zdrav. sl. 0:8, Holiči – SVŠT II. 1.5: 6.5, SOR – Pov. fin. 1.5:6.5, SOR – Záv. mieru 5.5:2.5, SOR – Zdrav. sl. 2:6, SOR – Železničiari 2:6, Pov. fin. – SVŠT I. 4:4, Pov. fin. – Dozáb 8:0, Záv. mieru – Zdrav. sl. 3.5:4.5, Záv. mieru – Pravda 4.5:3.5, Záv. mieru – Dozáb 4.5:3.5, Čsl. film – Pravda 0:5:7.5, Čsl. film – SVŠT I. 5:3, Zdrav. sl. – SVŠT I. 5.5:2.5, Železničiari – Dozáb 6:2, SVŠT II. – Pravda 2:6. Konečný stav: I. Pov. financií 10.5 (69–19), II. Poštári 9.5 (60.5–27.5), III. Zdravotná služba 8.5 (59–29), IV. SVŠT I. 7 (52–36), V. Pravda 6 (50–38), VI. Železničiari 6 (46.5–41.5), VII. SVŠT II. 4.5 (42.5–45.5), VIII. Závod mieru 4 (34–54), IX. Dozáb 3 (32–56), X. SOR 3 (27.5 –60.5), XI. Čsl. film 2.5 (29–59), XII. Holiči 1.5 (25–63).


Majstrovstvo Moskvy – 1952

Francúzska obrana

Biely: Ljublanský – Čierny: Gusev

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e5 Jfd7 6.S:e7 D:e7 7.f4 0-0 8.Jf3 c5 9.d:c5 (presnejšie je 9.Sd3! napr. 9...f5! 10.e:f6 V:f6 11.Dd2 Jc6 12.d:c5 J:c5 13.0-0 J:d3 14.c:d3 iba s nepatrnou výhodou bieleho) 9...Jc6 10.Sd3 f5 11.0-0? (správne bolo 11.e:f6e.p. D:f6 12.g3 Jc5 13.0-0 Sd7. atď.) 11...J:c5 12.Je2 Sd7 13.c3 h6 (pripravuje útok na kráľovskom krídle) 14.Jed4 g5! 15.Se2 Je4 16.g3 Vf7 17.Kh1 Vg7 18.Jd2 g:f4 19.J:e4 (19.g:f4 J:d4! 20.c:d4 Sc6 s nasl. Dh4 dáva tiež rozhodujúcu prevahu čiernemu) 19...d:e4 20.g:f4 J:d4 21.D:d4 Sc6 22.De3 Vd8 (biely teraz nemôže zabrániť ťahu Vd3) 23.Vad1 Vd3! 24.V:d3 (na 24.Dc1 by nasledovalo 21...Vh3! s hrozbami V:h2+! a e3+) 24...e:d3+ 25.Sf3 Dd7 26.S:c6 (hrozilo d2 s nasl. Dd5!!) 26...D:c6+ 27.Df3 De4! a biely sa vzdal; pre hrozbu d2 je nútený vymeniť dámy, v tom prípade však rozhodujú pešiaci čierneho. (gd)


Vzad <<  >> Vpred