Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(11. 7. 1952)


Úloha č. 426

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (14+9)Kontrolná notácia: 426: b. Kh6, Vb5, Vh5, Sd3, Sh8, Jd5, Je7, Pa2, b2, c2, c5, f2, g2, g4 (14), č. Kd4, De5, Sd8, Pa3, c6, c7, g3, g5, h7 (9), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 423 (Kögel + Formánek): 1.Vg6 hrozí 2.Se6+ V:e6 3.Vg8 mat. – Hlavnými obranami sú ťahy Ve6 a V ľubovoľne po 2. rade, po ktorých vyjdú zdanlivo 2 pokračovania: 2.Vc3! aj 2.Sf7! s hrozbami 3.J:a7 mat a 3.Vg8 mat, proti ktorým už obrany 2...D:c3 resp. 2...Dg1 nestačia pre 3.S:e6 mat. Čierny však svojimi ťahmi vežou vždy jedno z pokračovaní vylúči, t. j. nepripustí duál: 1...Ve6 2. len Vc3! (2.Sf7? Vg6!) a 1...V~2 2. len Sf7! (2.Vc3? Va2!). Je to tzv. antiduál. Tretí cenný variant taktiež s uvoľnením dva razy chráneného poľa e6 pre bieleho strelca: 1...Dg1 2.Vc3! Va2 3.Se6 mat. – Vedľajšia hra 1...e6 2.Vg7, atď. 1.Vh3? Dh1! 2.Vc3 D:d5+, 1.Vd:f5? f1D! – Matová sieť je nečistá, no úloha má pekný styčníkový motív: biely opanuje pole e6, ktoré chránia dve čierne figúry. (J. Rada)

Mená riešiteľov uverejňujeme len každý druhý týždeň!

J. Pál (Bratislava) opravuje svoju úlohu č. 424 pridaním čierneho pešiaka a5!

SŠS touto cestou vyzýva všetky šachové kluby a ZK ROH, aby obratom zahlásili potrebu šachových hodín na adresu vedúceho rubriky. Hlásený počet SŠS priamo zabezpečí u dodávateľov a podľa došlých objednávok sa postará o distribúciu. (i-i)


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1950/II.

Oddelenie dvojťažiek2. pochvalná zmienka

Cyril Opalek, Bratislava

(č. 342, "Práca", 21. X. 1950)

Mat 2. ťahom: 1.Jg3Mladý autor – starší smer. Okrem dámy, ako hlavnej figúry, pekne pôsobia aj jazdcové maty. Rozhodca: prof. Ivančo.

Rozsudok nadobudne právoplatnosť mesiac po uverejnení tejto čiastky, za predpokladu, že do toho času redakcia nedostane oprávnené námietky. Vedúci šach. Rubriky.


Majstrovstvo Ukrajiny, Kyjev 1952

Caro-Cann

Biely: Šijanovsky – Čierny: Lipnicky

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Jd7 (predtým obľúbený spôsob vývinu 4...Sf5 v poslednom čase vyšiel z módy, ale ostré 4...Jf6 5.J:f6+ g:f6! dáva čiernemu dobré taktické možnosti) 5.Jf3 Jgf6 6.Jg3 (hráva sa aj 6.J:f6+ J:f6 7.Sc4. Menej preskúmané, ale taktiež dobré pokračovanie je 6.Jc3) 6...e6 7.Sd3 Se7 8.0-0 c5 9.c4 b6? (slabý ťah, po ktorom biely získava prevahu. Nevyhnutné bolo 9...0-0 10.b3 b6 11.Sb2 Sb7 12.De2 Ve8, atď.). 10.d5! Jf8 (na 10...e:d5 by prišlo 11.Jf5 0-0 12.c:d5 s rozhodujúcou prevahou, napr. 12...J:d5? 13.J:e7+ J:e7 14.S:h7+! K:h7 15.Jg5+ h:g6 16.Df3!, atď.). 11.Ve1 Sb7 (lepšie bolo 11...Jg6) 12.Sg5 Sc8 13.Je5 h6 14.Jf5!! (smrteľný úder: hrozí v prvom rade J:g7 mat a na e:f5 rozhoduje Jc6). 14...Jg6 (niet dostatočnej obrany) 15.J:g7+ Kf8 16.S:f6 S:f6 17.J:e6+! a čierny sa vzdal: po 17...S:e6 18.J:g6+ f:g6 19.V:e6 by bolo postavenie beznádejné.


Vzad <<  >> Vpred