Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(12. 6. 1952)


Úloha č. 422

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)Kontrolná notácia: 422: b. Ka3, Dg2, Va6, Vf6, Jh4, Pc5, e3 (7), č. Ke5, Vg4, Vh3, Sb1, Jg3, Pc4, d4, f7 (8), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 419 (Riczu): 1.Dc2 tempo b:c2+ 2.J:c2 mat, 1...J:e4 2.D:e4 mat, 1...J:f3 2.V:f3 mat, 1...J:f1 2.J:f1 mat, 1...Ja3 2.D:d2 mat, 1...J:c3+ 2.D:c3 mat, 1...e:f5 2.Jd5 mat, 1...h4 2.Jg4 mat. – Motív: biely na ťahu – 4 pridané maty, ktoré sa nepozdávajú z postavenia. (J. R.)

Mená riešiteľov uverejňujeme len každý druhý týždeň!


Šachový turnaj o majstrovstvo ČSR

Výsledky (uzávierka šachovej rubriky je v stredu) ešte v Tatranskej Lomnici

Dr. Filip – Opočenský 1:0, Pitthardt – Kottnauer 0.5:0.5, Mikula – Fichtl 0:1, Kučera – Podgorný 1:0, Kozma – Mikula 0:1, Pachman – Ing. Olexa 1:0, Potúček – Šajtár 0:1, Hoffmann – Kozma 1:0, Zita – Prúcha 0.5:0.5, Dr. Filip – Kottnauer 0.5:0.5, Pachman – Šajtár 0.5:0.5, Pitthardt – Dr. Filip 0:1, Kučera – Prúcha 0:1, Pachman – Mikula 1:0, Šajtár – Opočenský 0.5:0.5, Potúček – Hoffmann 0.5:0.5, Mikula – Potúček 1:0, Kučera – Pitthardt 0:1, Zita – Kozma 1:0, Hoffmann – Fichtl 0:1, Ing. Olexa – Opočenský 1:0, Prúcha – Podgorný 0.5:0.5, Zíta – Fichtl 1:0, Kozma – Podgorný 0.5:0.5, Kottnauer – Ing. Olexa 0.5:0.5 – (pokračovanie turnaja už v Prahe): Potúček – Zíta 0.5:0.5, Fichtl – Podgorný 0.5:0.5, Prúcha – Pitthardt 1:0, Šajtár – Kottnauer 1:0, Pachman – Hoffmann 1:0, Kozma – Kučera 0:1, Dr. Filip – Ing. Olexa 1:0, Opočenský – Mikula 0:1, Dr. Filip – Ing. Šajtár 0.5:0.5, Pachman – Zíta 0.5:0.5, Mikula – Kottnauer 1:0 (!!), Prúcha – Kozma 0.5:0.5, Kučera – Fichtl 0.5:0.5, Potúček – Podgorný 1:0, Ing. Olexa – Pitthardt 0:1, Hoffmann – Opočenský 0.5:0.5, Potúček – Kučera 1:0, Hoffmann – Kottnauer 1:0, in contum., Pachman – Podgorný 1:0, in contum. – Po 13. kole je stav turnaja: Dr. Filip 10.5 (1), Pachman 9.5, Ing. Šajtár 8.5 (1), Pitthardt a Zíta 8 (1), Hoffmann 8, Fichtl 7 (1), Kottnauer 6.5, Prúcha 5.5 (1), Mikula 5 (1), Potúček 5, Ing. Olexa 4.5 (1), Kučera 4, Podgorný 3.5, Opočenský 3 (1), Kozma 2.5 (1).


Krajské šachové preteky Nitrianského kraja

Nitriansky kraj podľa rozhodnutia na šachovom aktíve rozdelili na päť úsekov. Krajské preteky boli 23. V. až 25. V. 1952 v Dolnej Malante pri Nitre. ZK po ťažkom a zaujímavom boji umiestili sa v tomto poradí: I. ZK Stavokombinát Komárno 5 b., II. ZK Kom. podniky N. Zámky 4 b., III. ZK KNV Nitra 3 b., IV. ZK Baník Handlová 1.5, V. ZK ČSSZ–PS Nitra 1, VI. ZK Zlatý Onyx Levice 0.5.


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1950/II. (odd. dvojťažiek)1. čestné uznanie

Vladimír Pachman, Praha

(č. 307, "Práca", 20. V. 1950)

Mat 2. ťahom: 1.Dd4Úloha Pachmana podáva tému: zámena batérie. Je zaujímavé, že čierna dáma, ktorá nemá vzduch – zhluk figúr okolo nej pôsobí na riešiteľa tiesnivo sama determinuje 4 rozličné maty. Rozhodca: prof. Ivančo.


Vzad <<  >> Vpred