Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(29. 8. 1952)


Úloha č. 430

Ing. Ilja Mikan, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+9)


Úloha č. 431

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: 430: b. Ka1, Vg6, Se6, Sf4, Jg7, Jh3 (6), č. Kh4, De1, Vh7, Sd1, Sg3, Jb1, Jf3, Pc3, g2 (9), mat 2. ťahom, 431: b. Kc2, De7, Sb7, Je6, Pf4 (5), č. Kf5, Sg4, Jd7, Pe3, e4, f3, f7, g5 (8), mat 3. ťahom.

Obidva dnešné originály sú príkladmi na tzv. českú školu úlohovú, ktorá vidí hlavnú hodnotu úloh v kráse matových obrazcov a nie v samej kombinácii. Cesta k matu je vedľajšia, mat však musí byť "čistý a ekonomický" ("modelový"), t. j. každé pole okolo čierneho kráľa musí byť kryté len raz a ani jedna biela figúra s výnimkou kráľa, príp. pešiakov nesmie stáť v mate bez funkcie. – Táto zásada sa uplatňuje skoro výlučne vo viacťažkách; vo dvojťažke sú obraty s čistými matmi už asi vyčerpané, aj keď v Čechách sa ešte aj dnes niektorí skladatelia usilujú dokázať opak. – Obidvaja autori, najmä M. Havel, sú význačnými predstaviteľmi českej školy.

Riešenie úlohy č. 427 (Šindler): 1.Db4 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Je6 2.J:c6 mat, 1...Jf5 2.Sf6 mat, 1...Vd5 2.Jc4 mat, 1...Sd5 2.Jd7 mat, 1...Se4 2.Sf4 mat. – Motív: krížové blokovanie polí okolo čierneho kráľa. (J. R.)


X. šachová olympiáda v Helsinkách

Finálové zápasy: Maďarsko – ČSR 2.5:1.5, SSSR – USA 2:2, Juhoslávia – Švédsko 2.5:1.5, ČSR – Švédsko 2:2, USA – Argentína 2.5:1.5, SSSR – Maďarsko 2.5:1.5, Juhoslávia – Západné Nemecko 3:1, Fínsko – Západné Nemecko 2.5:1.5, SSSR – Argentína 2.5:1.5, Juhoslávia – Maďarsko 3:1, ČSR – USA 2:2, Švédsko – Fínsko 2:2, Maďarsko – Fínsko 3.5:0.5, ČSR – Argentína 2.5:1.5, Švédsko – Západné Nemecko 2:2, ČSR – SSSR 2:2, Argentína – Juhoslávia 2.5:1.5, USA – Fínsko 2:2, Maďarsko – Západné Nemecko 2:2, Juhoslávia – USA 2:2, SSSR – Juhoslávia 2:2, USA – Západné Nemecko 3:1, Maďarsko – Švédsko 2.5:1.5. Po VI. kole je stav prvej finálovej skupiny: Juhoslávia 14, USA 13.5, Maďarsko 13, SSSR 11, ČSR 10, Švédsko 9, Argentína 8 (3), Západné Nemecko 7.5 a Fínsko 7 (3). Juhoslávia, USA a Maďarsko majú o zápas viac.


X. šachová olympiáda – Helsinky 1952

Biely: Szabó (Maďarsko) – Čierny: Keres (SSSR)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 d5 5.a3 Se7 6.Jf3 0-0 7.Sd3 b6 8.0-0 c5 9.b3 Jc6 10.Sb2 c:d4 11.e:d4 Sa6 12.Vc1 Vc8 13.Jb5 Sb7 14.Ve1 Ve8 15.Jc3 Sf8 16.Je2 Je4 17.Jg3 J:g3 18.h:g3 d:c4? 19.b:c4 Jb8 20.d5! Jd7 21.d:e6 V:e6 22.V:e6 f:e6 23.Dc2 S:f3 24.S:h7+ Kh8 25.g:f3 Vc5 26.Kg2 Vh5 27.Sg6 Vh6 28.Vd1 Dg5 29.Se8 Je5 30.De4! De7 31.Sa4 Jf7 32.Vd7 Dc5 33.V:f7 Kg8 34.Vf4 Sd6 35.Vh4 a čierny prehral prekročením času.


Vzad <<  >> Vpred