Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(19. 9. 1952)


Úloha č. 436

Ján Agarský, Sandtnerova dolina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+12)Kontrolná notácia: 436: b. Kb7, Dg1, Vc6, Jb5, Jg6, Pd2, d3 (7), č. Kd5, Dg7, Vf7, Se5, Jd7, Pb6, c7, c5, e2, e6, g3, h3 (12), mat 2. ťahom. Pekný úvodník, zaujímavé, no trochu násilné varianty s obeťami (bez čistých matov). Riešenie do 14 dní.


Výsledok XIX. riešiteľskej súťaže "Práce" na II. štvrťrok 1952

Naša XIX. štvrťročná riešiteľská súťaž, predmetom ktorej bolo vyriešenie úloh, uverejnených v našej šachovej rubrike v druhom štvrťroku 1952 (od č. 414 do č. 424), a na ktorej sa zúčastnilo 81 riešiteľov, skončila sa víťazstvom 8 riešiteľov s rovnakým počtom bodov! Keďže môžeme odmeniť len troch, vybrali sme tých, ktorí v súťažiach "Práce" dosiaľ ešte nezískali cenu. – Upozorňujeme pri tejto príležitosti všetkých riešiteľov, že od 1. októbra zmeníme podmienky súťaže – odmenu dostane každý riešiteľ, ktorý dosiahne určitý počet bodov (teda nie za štvrťrok, ale za ľubovolný čas). Bližšie o tom v prvej októbrovej rubrike. Výsledok riešiteľskej súťaže: I.–III. cenu vyhrali ex aequo: Juraj Bosák, Bratislava, Ján Janček, Solčany a J. Pál, Bratislava s 38 bodmi.

Nasledovali: J. Agarský, S. Dolina, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, Ľ. Krivosudský, S. Čepeň, J. Rada, Mladá Boleslav a L. Tarkay, Zlaté Moravce, tiež s 38 bodmi, ďalej: K. Bolgár, M. Gajdošík, Ing. V. Jerz (všetci z Bratislavy) a F. Krištof, T. Breznica, A. Petrášek, Nitra, Phc. Mg. B. Pick, Praha a L. Salai, Lučenec, 37, P. Bierman, J. Kandera a L. Polaček (všetci z Bratislavy) a K. Wagner, Devínska Nová Ves 36, V. Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš, 33, V. Hevier, Nové Mesto n. V. 32, O. Laurinc, Švermovo 31, F. Gryc, Dubnica, A. Kniebügl, H. Roveň, a E. Procházka, Bratislava 30, E. Boros, Bátka a L. Palko, B. Bystrica 28, V. Majer, B. Bystrica a Š. Ružička, Bratislava 26, V. Šúr, B. Bystrica 23, J. Gyurík, Biskupice a J. Holík, Komjatice 20, F. Dvořák, Bratislava 19, J. Teker, Trstená a Dr. K. Zimmer, Galanta 18, A. Lachkovič a J. Švoňava, Bratislava 15, J. Blahodej (Balázsy), Handlová a V. Trnavský, Bytčica 15, Ing. J. Pintér, Galanta, 14, A. Kapsa, Bratislava 13, J. Caho, Poprad, G. Frniak, Poprad a A. Žatko, Z. Kostolany 12, A. Orgonáš, Sv. Beňadik 11, J. Lorenc, Piešťany, A. Németh, Piešťany, L. Soják, Hlohovec a P. Žatko, Želiezovce 10. – Niže 10 bodov dosiahli: J. Buzony, R. Gživna, F. Móži, A. Paulik, J. Vidéky (všetci z Bratislavy), ďalej: V. Alessandrescu, Bukurešť, L. Boleš, Stupava, J. Bíró, Nitra, J. Bogdán, Podbrezová, J. Dudáková, J. Jankejich, Poprad, O. Jasík, Podlavice, H. Jerea, Bukurešť, J. Jun, Komárno, B. Kočiš, Vlkanová, Kolektív TBC, Trstená, J. Kremeň, D. Hámre, F. Kyselica, Vlčkovce, V. Mackovič, Zohor, T. Mičuda, Zvolen, J. Miškus, Martin, L. Ölveczky, Hurbanovo, S. Púčik, Piesok, V. Rosenberg, Veľ. Tatry, A. Stančik, Sl. N. Mesto, J. Šebo, Čajakovo, J. Šintál, Rakovice, D. M. Škvrňany, Plzeň, J. Uhlár, Pažiť, J. Urban, R. Sobota, Učňovský internát, Lučenec, Dr. A. Vitéz, Budapešť.

Výhercov prosíme, aby nám oznámili presnú adresu, na ktorú im pošleme knižné odmeny!

Riešenie úlohy č. 431 (Havel): 1.Sb7–c8 hrozí 2.Dg5+ K:e6 3.De5 mat, 1...g:f4 2.Jf8! (hr. Sd7): f6 3.Dc5 mat!, 1...f6 2.Dh7+ K:e6 3.D:d7 mat. – Zaujímavá, dva razy využitá väzba Jd7, s troma čistými matmi. – úloha má však ešte vedľajšie riešenie: 1.Df7+ atď. – Ostatné varianty vychádzajú nečisté, preto prípadné duály nie sú chybou.


Vzad <<  >> Vpred