Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(28. 11. 1952)


Úloha č. 445

Ondrej Badzik, Hrabušice

Originál pre Prácu

Autorova prvotina

Mat 2. ťahom (12+8)Kontrolná notácia: 445: b. Ke3, Dg8, Va6, Vd1, Se8, Sf4, Jc6, Pb5, c3, d4, e6, g5 (12), č. Kd5, Vf8, Sd8, Jf7, Pa5, c4, c7, f5 (8), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Autor sa mal pokúsiť viac využiť silu Vd1 (v krytí poľa d4) a dámy (ktorá hrá len v jednom variante). Avšak na prvotinu je to úloha skutočne vtipná a ukazuje na nadanie!

Upozorňujeme čitateľov – šachistov na novú a veľkú šachovú rubriku vo dvojtýždenníku "Matičné čítanie" (po prvý raz v čísle z 15. XI.).

Pri príležitosti otvorenia Mesiaca čs.–sovietskeho priateľstva 9. novembra 1952 usporiadali v Trnave priateľské šachové stretnutie medzi mužstvami Trnavy a Serede na 15 šachovniciach. Stretnutie skončilo víťazstvom Trnavy 11:4.


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1949/I.

Oddelenie dvojťažiek1. pochvalná zmienka

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

"Práca", č. 217, 27. 3. 1949

Mat 2. ťahom (11+9): 1.Ja5Dva navzájom podobné antiduálové motívy: (hrozí 2.a8D mat), 1...Jcd4 2.e4 mat (a nie Se4?), 1...Jed4 2.Se4 mat (e4?) a 1...De8 2.De5 mat (Ve5?), 1...Dh8 2.Ve5 mat (De5?).


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1949/I.

Oddelenie trojťažiek1. pochvalná zmienka

Vladimír Pachman, Praha

"Práca", č. 210, 6. 3. 1949

Mat 3. ťahom (6+9): 1.Dh4Dobrý, efektný úvodník a tri čisté varianty: hrozí 2.Sf7+, 1...V:h4 2.Jd7, 1...g:h4 2.Sg6 v peknom prevedení. Celkový dojem kazí množstvo čiernych pešiakov, potrebných na zamedzenie vedľ. riešení trochu neekonomickou dámou (vo vlastnom obsahu má len funkciu veže).


Medzinárodný ženský šachový turnaj v Moskve

Konečný stav turnaja: I. Bykova (SSSR) 11.5 b., II.–III. Hermskerk (Holandsko) a Ignatjeva (SSSR) 10.5, IV.–VI. Bjelova (SSSR), Keller–Hermann (NDR) a Zvorykina (SSSR) 10.0, VII. Trammer (V. Británia) 9, VIII.–XI. Rubcova (SSSR), Chaudé de Silans (Francúzsko), Lángos (Maďarsko) a Karff (USA) 7, XII. Bruce (V. Británia) 5, XIII. Hrušková–Bělská (ČSR) 4.5, XIV. Bain (USA) 3.5, XV. Berea de Montero (Argentína) 3, XVI. Reischer (Rakúsko) 1.5.


Turnaj o majstrovstvo Bratislavy na rok 1952–53

Výsledky: I. trieda: IX. kolo: Pristáš – Polaček 1:0, Steiner – Kabeš 0.5:0.5, Kotlárik – Ugróczky 0:1, X. kolo: Ugróczky – Selecký 0:1 (!), Perl – Šoltés 1:0, Černý – Pristáš 0:1. – II.a tr.: Ing. Nemček 5 b. Il.b tr.: Boček a Demeter 4 b. – III.a tr.: Bartoň 5 b. III.b tr.: Belan, Mühlhans a Šimek 4 b.

Riešenie úlohy č. 438 (Šindler): 1.Vf4–e4 hrozí 2.Ve6:e5 mat, 1...K:e4 2.Jc3 mat, 1...K:e6 2.Jf4 mat, 1...J:e4 2.S:c4 mat, 1...D:e6 2.Da8 mat. – V prvých dvoch variantoch viazanie čiernych figúr, v druhých blokovanie ústupu č. kráľovi. Nedostatkom je málo ekonomická konštrukcia (Jh6 a množstvo pešiakov). Duály po 1...Sf4 a 1...Sc3 (2.Jc3 aj 2.Jf4) neprekážajú, lebo obranami sú všetky ťahy strelcom po oboch Jeho diagonálach, takže osobitne si všímať práve ťahy Sc3 (Sf4) nemá zmysel.


Vzad <<  >> Vpred