Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(21. 11. 1952)


Úloha č. 443

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+12)


Úloha č. 444

Marian Wróbel, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+13)Kontrolná notácia: 443: b. Kh8, Dc1, Ve7, Vh6, Se3, Sg2, Jc4, Je4 (8), č. Kd5, Da5, Vd4, Vg5, Sa1, Sc6, Je8, Jh1, Pb5, g7, h2, h3 (12), mat 2. ťahom, 444: b. Kf7, Sg5, Jc8, Pf4 (4), č. Kh5, Va3, Vc1, Se1, Sh1, Jc2, Jd1, Pa4, e3, e4, d7, g3, g4 (13), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Vo dvojťažke známeho českého skladateľa trojťažiek si treba všimnúť zvlášť ťahov Vd4 a braní na c4. – M. Wróbel je tiež jedným z najlepších svetových skladateľov (najmä "moderných" dvojťažiek) a redaktorom úlohovej časti poľského mesačníka "Szachy". V jeho "českej" trojťažke je spracované sólo bieleho jazdca (3 varianty).


Výzva na závodné kluby

Sekretariát Krajského výboru Slovenského šachového zväzu v Bratislave oznamuje, že predsedníctvo ÚJČS v Prahe vypísalo "celoštátny šachový turnaj jednotlivcov o prebor ČSR".

Turnaje I. etapy, t. j. v závodných kluboch musia byť skončené do konca roku 1952.

Vzhľadom na to, že do konca tohto roku je iba krátky čas – upozorňujú sa závodne kluby Bratislavského kraja, ktoré tak ešte neurobili, aby bez meškania prikročili k uskutočneniu domácich turnajov o majstrovstvo klubu (šachového odboru). Vedúci funkcionári závodných klubov, resp. šachových odborov budú zodpovední, ak ich členovia nebudú sa môcť zúčastniť tejto vrcholnej šachovej súťaže len preto, že ich zavinením nemohol byť určený klubový preborník.

Za dnešného rozvoja šachu na masovej základni, ktorému sa dostáva vysokej hmotnej podpory, ako významnému prostriedku pri budovaní nového spoločenského poriadku – treba šachovým odborom venovať osobitnú pozornosť. Šachové odbory stávajú sa jedným zo základných pilierov života závodných klubov. Vedúcim závodných klubov sa preto odporúča prítomná výzva do zvláštnej pozornosti.


Turnaj o majstrovstvo Bratislavy na rok 1952–1953

I. trieda: VI. kolo: Ivančo – Selecký 1:0, Weber – Kotlárik 0:1, Ugróczky – Sloboda 1:0, Pristáš – Kabeš 0:1, Perl – Polaček 0:1(!), Královič – Černý 1:0, – VII. kolo: Polaček – Ivančo 0:1, Pristáš – Královič 1:0, Steiner – Meszároš 1:0, Kotlárik – Selecký 0:1, – VIII. kolo: Ivančo – Kotlárik 0.5:0.5, Ugróczky – Steiner 1:0, Šoltés – Kabeš 0:1, Perl – Pristáš 0.5:0.5, Polaček – Černý 0:1. – II.a tr.: Ing. Nemeček 4 b. – II.b tr.: Boček 4. – III.a tr.: Barton 4. – III.b tr.: Mühlhans 3.

V Nitrianskom kraji začala sa šachová súťaž jednotlivcov v ZK na závodoch asi na 60 %, podľa obežníka, vydaného ÚJČS v Prahe. – Minulý mesiac dával simultánku v Nitre s. majster Potúček z Bratislavy proti 28 hráčom, z ktorých 22 partií vyhral, 1 remizoval, 5 prehral. – Medzikrajový zápas medzi Krajom Banská Bystrica – Nitra zahájil s. Trakovický, ktorý v mene KOR Nitra pozdravil účastníkov zápasu. Za šachový zbor pozdravil s. taj. Gerley, ktorý poukázal na masovosť šachu. Výsledok medzikrajového zápasu: 15.5:14.5 pre kraj Nitra. (–cký)


Vzad <<  >> Vpred