Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(14. 11. 1952)


Úloha č. 442

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: 442: b. Kc2, Dg4, Sh7, Jd7, Jh6, Pa4, a6, c3, c6 (9), č. Kd5, Sf4, Pc5, c7, d6, g5 (6), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Dňa 5. XI. odohral sa v študentskom domove SNP v Horskom parku simultánny šachový zápas medzi m. Potúčkom a vysokoškolákmi. Po privítaní a úvodných slovách predsedu SŠS s. Mogyoróssyho začal sa zápas na 36 šachovniciach. Z 36 partií m. Potúček vyhral 21, remizoval 5 (Slezák, Kupčík, Antonů, Orságh a Kövesi), prehral 10 (Kindl, Červenák, Strečanský, Krčmárik, Soustružník, Kratochvíľ, Jakubovič, Šepák, Kavka a Köváry). (knizner)


Partia z majstrovstva Bratislavy

Nepravidelné otvorenie

Biely: J. Královič – Čierny: J. Perl

1.d4 Jf6 2.e3 b6 3.f3 (nezvyklá výstavba figúr, ktorá však následkom nepresnej hry čierneho v tejto partii plne sa osvedčuje) 3...d5 4.Sd3 Sb7 5.Jh3 Jbd7 6.f4! (hrozilo 6...e5) 6...c5 7.c3 e6 8.Jd2 Je4 (lepšie bolo 8...Se7 s nasl. 0-0) 9.0-0 f5 10.Jf3 Se7 11.Jfg5?! J:g5? (rozhodujúca chyba, nutné bolo 11...S:g5 12.S:e4! d:e4 13.f:g5 0-0 14.Jf4 De7 s dobrou hrou čierneho) 12.f:g5 Jf8 (12...S:g5? 13.Dh5+ alebo 12...0-0? 13.Jf4 s výhrou) 13.Sb5+ Jd7 (o niečo lepšie bolo Kf7) 14.Jf4 Kf7 15.Df3 g6 (15...S:g5? 16.S:d7!) 16.c4! Jf8 19.c:d5 S:d5 (19...e:d5 20.g4! so silným útokom) 20.J:d5 D:d5 21.e4! (pekná obeť pešiaka, ktorá otvára bielemu voľné linky k útoku) 21...D:d4+ 22.Se3 Dd8 23.Vad1 Dc8 24.e:f5 g:f5 25.Sc4 Ke8 (hrozilo D:f5+ a na Kg7 by prišlo Sf4!) 26.Sb5+ Kf7 27.g4! Jg6 (čierny nemá dostatočnú obranu) 28.g:f5 e:f5 29.Sd7 Dg8 (alebo 29...Df8 30.D:f5+ Kg7 31.De4! s nasl. Sd4+!) 30.Se6+! a čierny sa vzdal, na K:e6 nasleduje mat! (delmár)


Pokračovanie rozsudku turnaja

Oddelenie dvojťažiek2. čestné uznanie

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

"Práca", č. 213, 13. 3. 1949

Mat 2. ťahom (9+13): 1.d:c5Štvornásobné rozviazanie batérií, dva razy jednej, dva razy druhej: hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jf5, Se3, Dh8, Sc3 2.Jg5, Jf2, Jg7, Jb2 mat. Častá a preto nie celkom originálna téma, ale vo veľmi dobrom, ekonomickom prevedení. Hodnotná je najmä príbuznosť 1. s 2. a 3. so 4. variantom.


Oddelenie trojťažiek2. čestné uznanie

Jan Vašta, Sadská

"Práca", č. 200, 30. 1. 1949

Mat 3. ťahom (4+14): 1.Kb2Zaujímavé je porovnanie s predchádzajúcou úlohou. Matová sieť je dosť obohraná, avšak tiež s niektorými originálnymi momentmi. Malá zmena v pozícii (odlišné postavenie Je3) umožňuje 2 iné varianty (1...Kd2 2.Dd4+, 1...f:e3 2.D:e3), 1 podobnú (hrozba 2.Kc3 – u Miltnera 1...Sb5 2.J:d7) a 1 príbuznú (1...b5 2.Jf1!). O poradí rozhodla pružnejšia Konštrukcia predošlej úlohy.


Vzad <<  >> Vpred