Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 7. 11. 1952)


Úloha č. 441

Drahomír Svozílek, Kyjov

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: 441: b. Kh3, Dg1, Ve7, Vg5, Sd1, Sd6, Je6, Jg3, Pe3, f2, h5 (11), č. Kf6, Dh7, Sg8, Sh6, Pd7, e4, f5, g6, g7 (9), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Správne vyriešenie zaslali (č. 436, č. 437 a č. 438: 3 + 2 + 2: spolu 7 bodov!): z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, J. Kandera, J. Švoňava, ďalej: J. Bíró, Partizánske, J. Gyurík, Biskupice, J. Janček, Solčany, A. Petrášek, Nitra, PhMg. B. Pick, Praha, J. Rada, Mladá Boleslav, L. Tarkay, Zlaté Moravce, Dr. K. Zimmer, Galanta. (č. 436 a č. 437: 5 b.): M. Gajdošík (dodat. aj č. 432–435), B. Kočiš, Petržalka, (č. 436 a 438: 5 b): I. Teker, Oravská priehrada. (č. 437 a č. 438: 4 b.): F. Gryc, Dubnica, O. Jašík, Podlavice, A. Kniebügl, H. Roveň, Riešiteľská trojica, VSE, Košice, Š. Ružička, Bratislava. (Len č. 436: 3 b.): J. Agarský, Sandtnerova dolina, J. Čacho, Poprad, J. Gablas, Málinec–Hámor. (Len č. 438: 2 b.): B. Basista, Strážske, A. Zaťko, Rybany. Ostatné riešenia boli chybné alebo neúplné!


Šachový turnaj o prebor Zlatých Moraviec na rok 1952

Konečný stav: I. Ladislav Tarkay ml. 7 bodov, II.–III. T. Hiller a Mrňka 6,5 b. – Pekný výsledok mladého Tarkayho, favoritom bol Hiller!


Turnaj o majstrovstvo Bratislavy na rok 1952–53

I. trieda: I. kolo: Ivančo – Kabeš 1:0, Sloboda – Weber 1:0, Královič – Ugrócky Perl – Meszároš, Pristáš – Selecký a Šoltés – Steiner 0.5:0.5, – II. kolo: Ivančo – Steiner 1:0, Sloboda – Selecký 1:0, Kotlárik – Pristáš 1:0, Meszároš – Polaček 1:0, Kabeš – Královič 1:0, Weber – Šoltés, Ugrócky – Perl 0.5:0.5. – III. kolo: Ivančo – Královič 1:0, Ugrócky – Polaček 1:0, Černý – Meszároš 1:0 (!), Kotlárik – Sloboda 1:0. – IV. kolo: Ivančo – Weber 1:0, Meszároš – Pristáš 1:0, Kabeš – Polaček 1:0, Královič – Perl 1:0 (!), Ugrócky – Černý 0.5:0.5. – V. kolo: Polaček – Královič 1:0, Ugrócky – Pristáš 1:0, Selecký – Weber 1:0, Sloboda – Mészáros 0.5:0.5.

II.a tr.: Stav po II. kole: Kindl a Ing. Nemček 2 b., atď.

II.b tr.: Stav po II. kole: Barton, Birman a Sedliak 2 b., atď.

III.a tr.: Stav po II. kole: Jarúnek, Demeter a Ing. Kvasnica.

III.b tr.: Stav po II. kole: Mühlhans 2 b., Vrtielka 2 b., atď.


Pokračovanie rozsudku turnaja "Práce" 1949/I.

Oddelenie trojťažiek1. čestné uznanie

Vratislav Miltner, Praha

"Práca", č. 204, 13. 2. 1949

Mat 3. ťahom: 1.Dd5Obsah úlohy tvoria 4 cenné varianty, z ktorých zaujme hlavne 1...Jf2 2.Ja4! 3.Da8 mat, v ktorej prilákaný jazdec znemožňuje obranu Sf2?. Hrozí 2.Jc4+ Ka4 3.Dd1 mat, po 1...Sh5 vyjde 2.J:d7. Podobná téma bola už skôr spracovaná (napríklad N. N. Karzov, turnaj UJČŠ 1915), pochvalná zmienka: b. Kc4, Dd5, Jc8, Pb6, g6 (5), č. Kd8, Vg5, Sf4, Sh5, Pd4, d6, d7, f5, f7, g3, g4 (11), 1.Je7, avšak pridaný mat 1...K:b6 2.Db7+ Kc5 3.Dc7 mat a najmä výborná, iste maximálne ekonomická konštrukcia, jej dávajú právo na originalitu.


Vzad <<  >> Vpred