Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(12. 12. 1952)


Úloha č. 447

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: 447: b. Kg5, Dc7, Ve2, Vf3, Sg3, Sh5, Jb2, Je5, Pd7, e3, h6 (11), č. Ke4, Da7, Vf2, Sg8, Jc3, Pa5, b3, b6, g2, h7 (10), mat 2. ťahom. Výborný úvodník a zámena troch matov. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 441 (Svozílek): 1.Je6–f8 tempo – skrátene písané varianty (najprv všetky obrany, potom maty v rovnakom poradí): 1...K:g5, S:g5, Sg8~, Dh8, g:h5, f4 2.J:e4, J:d7, J:h7, Vg6, J:h5, J:e4 mat. – Dobrý úvodník, uvoľňujúci pole čiernemu kráľovi, ale málo ekonomická konštrukcia.

Riešenie úlohy č. 442 (Janček): 1.Jh6–f5 tempo 1...Ke6, Ke4, K:c6, Kc4, c4, Sf4~ 2.Sg8, Dg2, Je7, Je3, Je7, Je7 mat. – Úvodník pridá k dvom ďalšie dve (!) voľné polia, len škoda, že Jh6 je veľmi vzdialený od čierneho kráľa, čo prezrádza riešenie. –

Medzikrajské stretnutie B. Bystrica – Žilina vo Zvolene. 30. novembra zišli sa najlepší šachisti Banskobystrického a Žilinského kraja, aby si na 40 šachovniciach zmerali sily. Žilinských šachistov a početné obecenstvo privítal za BB kraj s. Linder, ktorý poukázal na veľký propagačný význam tohto stretnutia. Pri tejto príležitosti sa predstavil žilinský šachový kraj ako vzor v masovo–organizačnej práci, lebo je prvý na Slovensku, ktorý prekročil tisícku organizovaných členov. Stretnutie skončilo víťazstvom Banskobystrického kraja 24.5:15.5, čo je veľkým prekvapením a zaslúženým úspechom šachistov Banskobystrického kraja. (–nd–)


Dokončenie rozsudku turnaja "Práce" 1949/I.

Oddelenie dvojťažiek2. pochvalná zmienka

Julius Buchwald, New York

"Práca", č. 239, 18. 6. 1949

Mat 2. ťahom: 1.f8JTéma podobná 2. čestnému uznaniu, avšak v ťažkopádnom a menej ucelenom prevedení. Hrozí 2.Je6 mat, v hlavných variantoch 1...D:a7, Vb6, D:f8+, Vb5 2.J:c5, Jd:c5, Jf6, Je5 mat... čierny uvoľní bielu batériu a súčasne diferencuje jej presný odstreľ.


Oddelenie trojťažiek2. pochvalná zmienka

Jozef Linder, Hájniky

"Práca", č. 234, 4. 6. 1949

Mat 3. ťahom: 1.Dd3Použitá strategická téma a jej tempové prevedenie tvoria celok veľmi ťažký na spracovanie. Nehrozí 2.J:c5, ani 2.Jef6 pre J:b6! Obrany 1...V:b6, S:b6 zamedzia tento ťah, pritom však striedavo vylúčia vždy jedno z pokračovaní (antiduál). Po 1...J:b6 vyjde s čistým matom 2.Dd6+ K:e4 3.Jg3 mat. Ostatné varianty sú bezcenné, preto prípadné duály nie sú chybou, ale len nepresnosťou, ktorú podobne ako slabší úvodník možno ospravedlniť ťažkosťou témy. Bez týchto nepresností však mohla byť ocenená vyššie. Rozhodca: Bedrich Formánek, Bratislava.

Prípadné námietky pošlite na adresu vedúceho rubriky do 1. marca 1953, keď rozsudok nadobudne platnosť.

ZK ROH pri Všeužitočnom kombináte mesta Michaloviec nám poslal správu o usporiadaní aktívu šachistov 26. októbra 1952, za účastí mnohých záujemcov z Michaloviec. M. Kozma z Prešova po diskusii zohral simultánku o 20 partiách s výsledkom +17 =1 –2 (prehral so Štofom a Škottom, remízoval s Hirlikom). Osobitne veľký bol záujem mládeže. Súdruhovia z Michaloviec sa však kriticky vyslovili o postoji bytového oddelenia MNV, ktoré chce závodnému klubu vziať klubovňu.


Vzad <<  >> Vpred