Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 5. 12. 1952)


Úloha č. 446

Johannes J. Rietveld, Holandsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 446: b. Ka1, Db4, Sd3, Sh4, Jb2, Jc4, Pd2, f2 (8), č. Ke1, Se5, Sf3, Pd4, f4, h3 (6), mat 2. ťahom. Známy holandský skladateľ predvádza tzv. antiduál v jednoduchej, ekonomickej forme (vysvetlíme pri riešení). Riešenie do 14 dní.

Správne vyriešenie zaslali (č. 439 – č. 442: 3+2+2+2: spolu 9 bodov!) z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, (dodatočne aj č. 438), J. Gyurík, J. Kandera, B. Kočiš, Š. Ružička, J. Švoňava; ďalej: J. Bíró, Partizánske, F. Gryc, Dubnica, J. Janček, Solčany, A. Kniebügl, H. Roveň, A. Petrášek, Nitra, B. Pick, Praha, J. Rada, Mladá Boleslav, Riešiteľská trojica VSE, Košice, L. Tarkay, Zlaté Moravce, J. Teker, Oravská priehrada, Dr. K. Zimmer, Galanta. (č. 439, 441, 442: 7 b.): A. Žatko, Rybany. (č. 440–442: 6 b.): O. Jasík, Podlavice, (č. 441–442: 4 b.): J. Horváth, Komjatice. (Len č. 439: 3 b.): I. Šebo, Bratislava. (Len č. 440: 2 b.): S. Šranko, Vráble. (Len č. 441: 2 b.): J. Gombalík, Horná Králová. (Len č. 442: 2 b.): J. Horvát, Bánovce, V. Tatranský, Levoča, R. Vulgan, Bratislava.

XX. šachové majstrovstvá Sovietskeho zväzu. Výsledky: I. kolo: Keres – Kasparian, Geller – Aronin, Tajmanov – Mojsejev, Bronštejn – Kan a Goldenov – Sujetin 0.5:0.5, Toluš – Byvšev 1:0, Lilivickij – Simagin 1:0. – II. kolo: Sujetin – Toluš a Mojsejev – Aronin 0.5:0.5, Botvinnik – Goldenov 1:0, Boleslavskij – Smyslov 1:0, Konstantinopolskij – Korčnoj 1:0. – III. kolo: Botvinnik – Toluš, Smyslov – Kasparian, Bronštejn – Geller, Korčnoj – Boleslavskij, Byvšev – Aronin a Goldenov – Konstantinopolskij 0.5:0.5.

V študentskom domove SNP v Horskom parku ZK ROH usporiadal 27. XI. simultánny zápas medzi s. DeImárom a vysokoškolákmi. Po privítaní a krátkom príhovore s. Mogyoróssyho odohral sa zápas, v ktorom s. Delmár vyhral 15, remizoval 6 (Matulík, Kubovič, Paulička, Majerko, Köváry, Kavka), prehral 12 (Kubiczek, Novák, Kindl, Binder, Knizner, Vrtielka, Hudec, Šimek, Tatranský, Kománek, Strečanský, Vanek) partií. Získal teda 54.5 % možných bodov. (Š. Knizner)

Turnaj o majstrovstvo Bratislavy na rok 1952–53. Výsledky: I. tr.: Pristáš – Ivančo 0:1, Šoltés – Polaček 1:0, Šteiner – Perl 0:1, Kotlárik – Ugróczky 0:1, Ivančo – Mészáros 1:0, Kabeš – Kotlárik 1:0, Polaček – Šteiner 1:0, Černý – Šoltés 0.5:0.5, Pristáš – Sloboda 0:1. Stav do 12. kole: Ivančo 10 b., Ugróczky 7.5, Kabeš 7 b. atď. – II.a tr.: vedie: Sečkár. – Il.b tr.: Boček. – III.a. tr.: Bartoň. Ill.b. tr.: Mühlhans a Šimek.

V rámci Mesiaca Československo–sovietskeho priateľstva usporiadal ZK ROH EZ šachový odbor v Bratislave turnaj za účasti nasledujúcich mužstiev: 1. Kablo, 2. BEZ, 3. EZ I. a 4. EZ II. – Výsledok I. kola: Kablo – BEZ 3.5:4.5, EZ II. – EZ I. 2:6.

Riešenie úlohy č. 439 (Pachman): 1.Dh2–g1 tempo 1...Ve3~ 2.Vb5+! J:b5 3.Jb3 mat, 1...Sh4 (Se1~) 2.Da1 S:e7 3.Vb5 mat, 1...S:e4 (Sg2~) 2.Dg6 S:c2 3.Sb4 mat. – Nepresnú konštrukciu (po ľubovoľných ťahoch strelcov existujú duály v matoch) ospravedlňuje ťažká téma 3–násobného vkľúčenia bielej dámy. (Pozn. red.: Ako sa neskôr ukázalo, úloha bola neriešiteľná po 1...S:e4 2.Dg6 Sc2!, autor sa ju pokúsil opraviť (20.2.1953), tentoraz však mala tri vedľajšie riešenia 1.D:d4, 1.Sc6, 1.De2 (3.4.1953), a po výmene Sa8 čiernou dámou (10.4.1953) ešte ostalo 1.De2. Nakoniec preto autor pridal č. Pe3, a v tejto forme získala I.-II. cenu ex aequo v turnaji Práca 1952. Iba treba doplniť, že pri reprodukcii v knihe 353 šachových problémov (str.186) mal byť namiesto variantu 1...Jf5(Vg2) uvedený iba 1...Vg2, lebo po 1...Jf5 sú duály.)

Riešenie úlohy č. 440 (Salai): 1.Je4–c5 hrozí 2.Jd7 mat, 1...Vb5 2.f4 mat, 1...Sa4 2.Jd3 mat, 1...Sf5 2.Jf7 mat, 1...V:c5 2.V:e5 mat. – Centrálnou figúrou je Vd5. Úvodník ju rozviaže, aby v hrozbe a variante Sa4 sa znovu využila jej väzba. Pre tieto obraty s väzbami považujeme za hlavný tiež variant Vb5 so skrytým rozviazaním Vd5. Jednoduchý obsah, ale veľmi ekonomická konštrukcia.


Vzad <<  >> Vpred