Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 6. 2. 1953)


Úloha č. 456

Mark Adabašev

Die Schwalbe 1936

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: 456: b. Kb4, Df2, Vg1, Vh3, Sh7, Ja2, Jd4, Pd3, e2 (9), č. Kd2, Vg3, Vg6, Sh5, Jg2, Pb6 (6), mat 2. ťahom.

Obrana čierneho zmení pozíciu v prospech bieleho, čo tento môže využiť zdanlivo dvoma spôsobmi (matmi). Pri jednom z nich by však poškodil sám seba a preto si vyberie druhý. Nebojuje tu teda aktívne proti duálu, ale nechce prirodzene bojovať ani proti sebe nechce sa poškodiť. (Odtiaľ názov "pasívny").

Riešenie úlohy č. 446 (Rietveld): 1.Jc4–e3 hrozí 2.Jc2 mat. – Po braní pešiakmi d4:e3 a f4:e3 by sa zdalo, že vyjdú v oboch prípadoch dva maty: 2.d2:e3 a 2.f2:e3 mat, teda duál; vkľúčený Se5 však vylúči striedavo jeden z nich. Ide tu preto o tzv. aktívny antiduál, lebo čierny strelec aktívne pôsobí proti duálu. (Zaujímavé, že sa to autorovi podarilo s troma čistými matmi.) – Druhý zriedkavejší prípad tzv. pasívneho antiduálu predstavuje nasledujúca úloha:

Upozorňujeme šachistov na pravidelné 10–minútové šachové relácie, ktoré vysiela Československý rozhlas Bratislava, každú stredu o 16.10 hod.

Správne vyriešenie zaslali (č. 448, č. 449 a 2 vedľ. rieš., č. 450 a č. 451: 16 bodov!) Ján Janček, Solčany, Július Janček, Solčany a J. Rada, Ml. Boleslav. (č. 448, č. 449 a 1 v. r., č. 450 a č. 451: 13 b.): J. Gyurík, Biskupice, Riešit. trojica VSE Košice, L. Tarkay, Zlaté Moravce a Dr. K. Zimmer, Galanta. (č. 448, z č. 449 len 2 v. r., č. 450 a č. 451: 13 b.): A. Ciampor, Rybáre, M. Gajdošík, Bratislava, B. Pick, Praha, J. Teker, O. priehrada a Trio mladých šachistov Zvolen. (č. 448, z č. 449 len 1 v. r., č. 450 a č. 451: 10 b.): z Bratislavy: K. Bolgár, L. Herrmann, J. Kandera a J. Švoňava; ďalej L. Baranko, Biskupice, J. Bíró, Partizánske, F. Gryc, Dubnica, J. Horvát, Bánovce, J. Horvát, Komjatice, O. Jašík, Podlavice, V. Jurík, Dvorníky, A. Kniebügl, B. Štiavnica, J. Ostrica, Pov. Bystrica, A. Petrášek, Nitra, E. Spáčil, Bojničky, V. Trnavský, Levoča a J. Uhlár, Pažiť. (Len č. 448 a z 449 len 1 v. r.: 5 b.): L. Kavský, Pov. Bystrica. (Len č. 448: 2 b.): A. Nagy, Vráble a R. Pavlík, Svit. (Len z č. 449 1 v. r.: 3 b.): B. Kočiš, Petržalka a M. Porubeň, Dubnica. (Len č. 448 a č. 450: 4 b.): A. Žatko, Rybany. (č. 448 a z č. 449 len 1 v. r.: 5 b.): J. Žatko, Želiezovce. (Len z č. 449 1 v. r.: 3 b.): N. Rotter, Partizánske. (Len č. 450 a č. 451: 5 b.): J. Majchrák, H. Smokovec, J. Švec, Bratislava a J. Zarevúcky, Palúdzka. (Len č. 450: 2 b.): B. Skákala, Piešťany.

Šachový turnaj o majstrovstvo Bratislavy 1952. Účastníci turnaja II. triedy, ktorí nemajú zo skoršej doby priznanú kvalifikáciu II. triedy, oznámte obratom písomne na adresu Ing. K. Weber, Bratislava, Budišínska 10, tieto dáta: 1. Priezvisko a krstné meno, 2. Deň, mesiac a rok narodenia, 3. Materský klub, za ktorý hrá, 4. Keď je už registrovaný, číslo legitimácie a kvalifikačnú triedu, 5. Plnú adresu. – Údaje potrebujeme pre záznam priznanej kvalifikácie, ktorá sa vykoná pri registrácii. – Žiadame upozorniť všetkých účastníkov.

Výbor šachového krúžku ZK ROH ČSD dielne Trnava nám píše: Dňa 18. januára 1953 náš šachový krúžok nadviazal šachové priateľstvo železničiari–armáda. Vojaci prišli k nám získať skúsenosti. Pomôžeme im vybudovať vzorný šachový kolektív. – V priateľskom zápase na desiatich šachovniciach sme vyhrali 17:3. Je pravda, že medzi vojakmi boli ešte neskúsení hráči, avšak po teoretickom školení a po odohraní viac turnajových zápasov sa zaradia i oni medzi vyspelejšie šachové krúžky. (SF)

Dňa 19. januára 1953 zohral majster Potúček simultánku v Paláci pionierov. Nastúpilo proti nemu 24 mladých šachistov. Majster dovolil všetkým pionierom hrať bielymi figúrami. Po 3–hodinovej hre vyhral majster 22 partii a len 2 pionieri dosiahli nerozhodný výsledok.


Vzad <<  >> Vpred