Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(13. 2. 1953)


Úloha č. 457

Juraj Bosák, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: 457: b. Ka7, Dc2, Vc4, Sa4, Je8, Jg5, Pd4, e3, f5 (9), č. Kd5, Dc1, Vh6, Vh7, Sh1, Sh2, Ja1, Pb6, c7, g3, g7 (11). Zámena dvoch matov. Riešenie do 14 dní.

Výzva na šachové odbory! (Dodatok): Na celoštátnu šachovú súťaž mužstiev môžu sa prihlásiť všetky šachové odbory ZK – ako aj novo utvorené šachové odbory pri telovýchovnej jednote DŠO Bratislavského kraja. Prihlášky zašlite do 14. II. 1953 na telovýchovný referát KOR, Bratislava, Štefánikova 17. Prihlášky prijmú aj pri vyžrebovaní, ktoré bude 15. II. 1953 o 9. hod. v Bratislave, Odborárske nám. č. 3, VI. poschodie v malej zasadačke. Telovýchovný referát SOR.


Výsledok XX. riešiteľskej súťaže Práce

na III. a IV. štvrťrok 1952

Naša XX. polročná riešiteľská súťaž, predmetom ktorej bolo vyriešenie úloh uverejnených v našej šachovej rubrike v III. a IV. štvrťroku 1952 a na ktorej sa zúčastnilo 73 riešiteľov, skončila sa víťazstvom 12 riešiteľov s rovnakým počtom bodov!!! Že môžeme odmeniť len troch, vybrali sme tých, ktorí v súťažiach "Práce" dosiaľ ešte nezískali cenu...

I.–III. cenu vyhrali ex aequo: J. Kandera, Bratislava, J. Švoňava, Bratislava a Mg. Ph. Pick, Praha, XII. s 52 bodmi.

Nasledovali: z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, ďalej: J. Gyurík, Biskupice, J. Janček, Solčany, A. Petrášek, Nitra, J. Rada, Mladá Boleslav, L. Tarkay, Zlaté Moravce a Dr. K. Zimmer, Galanta – tiež s 52 bodmi: ďalej F. Gryc, Dubnica, 49, J. Biró, Partizánske, 47, A. Kniebügl, H. Roveň, 44, B. Kočiš, Bratislava, 42, J. Teker, O. priehrada, 42, Š. Ružička, Bratislava, 38.

Niže 30 bodov dosiahli: z Bratislavy: P. Biermann, J. Pál, E. Procházka, J. Šebo a R. Vulgan: ďalej J. Agarský, S. Dolina, J. Babčan, Solčany, J. Balázsy, Handlová, B. Bašista, Strážske, E. Boroš, Bátka, F. Cápa, Dubnica, J. Čacho, Poprad, J. Čánik, Turičky, J. Fabian, Sp. N. Ves, J. Fojtík, I. Gablas, M. Hámor, J. Gombalík, H. Králová, L. Hansút, Piešťany, V. Hevier, Nové Mesto n. V., J. Holík, Komjatice, J. Horvát, Komjatice, J. Horvát, Bánovce, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, O. Jasík, Podlavice, J. Jun, Komárno, čat. F. Krebes, Ľ. Krivosudský, Š. Čepeň, F. Krištof, T. Breznica, F. Kusík, Voznica, O. Laurinc, Švermovo, V. Majer, B. Bystrica, A. Németh, Piešťany, L. Palko, B. Bystrica, Riaditeľstvo strednej školy v Hont. Vrbici, L. Salai, Lučenec, Šachový krúžok, Kunerad, S. Šranko, Vráble, des. abs. Ph. M. Šťastný, F. Streicher, Partizánske, V. Šúr, B. Bystrica, V. Trnavský, Levoča, Učňovský internát, Lučenec, J. Urban, Zv. Slatina, K. Wagner, D. Nová Ves, A. Žatko, Rybany a J. Žatko, Želiezovce; ďalej D. Bukui, Bukurešť, H. Jerea, Bukurešť, Dr. C. Kazal, Budapešť, G. Lataretu, Bukurešť, Dr. J. Pirchala, Budapešť, G. Prušanov, Sofia, N. Profeta, Bukurešť, Dr. E. Szádeczky, Budapešť a F. Unziecker, NDR.

Výhercov prosíme, aby nám oznámili presnú adresu, na ktorú im pošleme knižné odmeny!

Upozorňujeme šachistov na pravidelné 10–minútové šachové relácie, ktoré vysiela Československý rozhlas Bratislava, každú stredu o 16.10 hod.

Riešenie úlohy č. 448 (Wróbel): Zdanlivé hry: 1...J:e5 2.J:f4 mat, 1...Jf6~ 2.d5 mat. – Úvodník 1.D:h6 hrozí 2.Jg5 mat, 1...J:e5 2.d5 mat, 1...Jf6~ 2.Jf4 mat. (Predĺžená obrana 1...Jf6–d5 2.c:d5 mat). Reciproká zámena matov. Vtip hlavných variantov spočíva v "poloväzbe'' čiernych jazdcov. Škoda, že sa autor nevedel zaobísť bez neekonomického Sh8.


Vzad <<  >> Vpred