Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 1. 1. 1953)


Úloha č. 448

Marian Wróbel, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+15)Kontrolná notácia: 448: b. Kg1, Dg7, Vd7, Sh3, Je4, Jg2, Pc4, c6, d4, e5 (10), č. Ke6, Dg8, Vf8, Vh8, Se7, Sh5, Jf6, Jg6, Pb6, c7, f4, f5, f7, h4, h6 (15). Mat druhým ťahom. – Riešenie do 14 dní.


Nová riešiteľská súťaž

Podľa návrhov niektorých riešiteľov meníme našu riešiteľskú súťaž na permanentnú, v ktorej podmienkou na získanie knižnej odmeny bude dosiahnutie určitého počtu bodov bez ohľadu na čas, takže vyhrať bude môcť každý riešiteľ. – Za správne riešenie dvojťažky 2, za trojťažku 3 body. Za vedľajšie riešenie (druhá možnosť v prvom ťahu, vedúca tiež k cieľu) toľko ako za hlavné, za udanie riešiteľnosti v hlavnom riešení, nemožnosti pozície (dôkaz, že nemohla vzniknúť ani teoreticky z hranej partie) a duálu v hlavnom variante (druhá možnosť v ďalších ťahoch) 1 bod. Knižnú cenu získa riešiteľ pri dosiahnutí 70 a pri každých ďalších 100 bodoch (teda 70, 170, 270 atd'.). Tým riešiteľom, ktorí už niekedy v riešiteľskej súťaži "Práce" vyhrali, sa automaticky zaráta 70 bodov. – Stav riešiteľskej súťaže budeme uverejňovať každý mesiac. Riešenia treba posielať do 14 dní.

Šachové majstrovstvo Sovietskeho sväzu. V poslednom kole v dohrávkach veľmajster Geller zvíťazil nad Tajmanovom, kým Botvinnik porazil húževnatého Sujetina a vyrovnal tak bodový náskok Tajmajnova na 13.5 bodu. Podľa súťažného poriadku vybojujú teraz Tajmanov a Botvinnik rozhodujúci zápas o titul majstra SSSR. Ďalšie umiestenie: Geller 12 bodov, Boleslavskij a Toluš 11.5, Korčnoj 11, Smyslov, Bronštejn a Mojsejev 10.5, Keres a Sujetin 9.5, Byšev a Aronin 9, Simagin a Ilivickij 8.5, Konstantinopolskij 7.5, Lipnickij 7, Kan 6.5, Kasparian 5.5, Goldenov 5 bodov.

Turnaj o majstrovstvo Bratislavy na rok 1952–53: I. trieda: Konečný stav: I. cenu vyhral prof. Ivančo 11 bodmi, II. cena: Kabeš 9.5, III. cena: Ugróczky 9, IV.–V. cena: Perl a Sloboda 7.5, VI. Šoltés 6.5, VII.–IX. Čierny, Kotlárik a Mészáros 6, X. Selecký 5.5, XI.–XII. Královič a Pristáš 5, XIII. Polaček 4, XIV. Šteiner 2.5.

V študentskom domove SNP v Horskom parku ZK ROH usporiadal 4. decembra simultánny zápas medzi prof. Ivančom a vysokoškolákmi. Prof. Ivančo vyhral 18, remizoval 1 (Hudec), prehral 9 (Kindl, Červenák, Bitušík, Soustrižník, Kubovič, Šimek, Kupčík, Köváry a Majerko) partií. Získal teda 66 perc. možných bodov. (–y)

Výsledky II. kola turnaja EZ: EZ I. – BEZ n. p. 4.5:3.5, EZ II. – Kablo n. p. 4:4.

Šachový turnaj o majstrovstvo Slovenska v Prešove. 26. decembra začal sa v Prešove šachový turnaj o majstrovstvo Slovenska, na ktorom hrajú slovenskí majstri, šachisti osobitnej triedy a preborníci jednotlivých krajov: Ančin (Komárno), Bednár (Žilina), Bramuška (Prešov), Fišer (Nitra), m. Kozma (Prešov), Ing. Krylov (Bardejov), Dr. Láska (Prešov), m. Mikula (Žilina), Dr. Nemec (Košice) a Tepper (Rimavská Sobota).

Wróbelová dvojťažka je veľmi názorným príkladom na zaujímavú modernú tému tzv. reciprokej (obrátenej, prehodenej) zámeny matov. Skúsenejší riešiteľ na prvý pohľad vidí varianty: 1...J:e5 2.J:f4 mat a 1...Jf6~ 2.d5 mat (príp. na predĺženú obranu, 1...Jf6–d5 2.c:d5 mat). To je však v úlohe len ako by na oklamanie, lebo taký prvý ťah, ktorý by viedol k zmieneným variantom, neexistuje. Správny úvodník situáciu zmení, a to tak dokonale, že tie isté maty vyjdú práve v obrátenom poradí. Treba si všimnúť, akým spôsobom túto obrátenú zámenu autor uskutočnil. Že to nebolo ľahké, ukazuje množstvo figúr, ktoré bol nútený použiť, aby neporušil korektnosť úlohy.


Vzad <<  >> Vpred