Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 9. 1. 1953)


Úloha č. 449

Lörinc Bata, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+5)Kontrolná notácia: 449: b. Kh6, Vh3, Sc1, Se6, Jb5, Jd3, Pc2, f5, g4, h2 (10), č. Ke4, Pa3, d6, e3, f4 (5), mat 3. ťahom. Dnešná trojťažka má vtipný, nečakaný úvodník a 4 zaujímavé varianty v tempovom postavení. Riešenie do 14 dní.

Turnaje o majstrovstvo Bratislavy. Usporiadateľstvo turnajov oznamuje, že turnaje II. a III. triedy pokračujú 12. januára 1953 o 19. hod. na doterajšom mieste.

Priateľský šachový zápas ZK ROH Žel. Piešťany – ZK ROH ČSD dielňa Trnava 12.5:11.5.

Výsledky III. kola turnaja EZ: EZ I. – EŽ II. 4:4, BEZ – Kablo 4.5:3:5.

Šachový turnaj o majstrovstvo Slovenska. Titul majstra Slovenska získal Tepper z Rimavskej Soboty, ktorý neprehral ani jednu partiu a dosiahol 8 bodov. Na druhom mieste skončil m. Mikula zo Žiliny so 6 bodmi. Nasledujú: m. Kozma (Prešov), Dr. Nemec (Košice) a Ančin (Komárno) po 5 bodov, Dr. Láska (Prešov) 4.5 b., Ing. Krylov (Prešov) 3.5 b., Fišer (Nitra) 2.5 b., Bednár (Žilina) a Bramuška (Prešov) po 2 body.

Správne vyriešenie zaslali: (č. 443, č. 444, č. 445 a č. 446: 2+3+2+2: spolu 9 bodov!): z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, J. Kandera, Š. Ružička a J. Švoňava; ďalej: J. Bíró, Partizánske, F. Gryc, Dubnica, J. Gyurík, Biskupice, J. Horvát, Komjatice, J. Janček, Solčany, O. Jasík, Podlavice, A. Kniebügl, H. Roveň, A. Petrášek, Nitra, Ph. M. B. Pick, Praha, J. Rada, Ml. Boleslav, Riešit. trojica VSE, Košice, L. Tarkay, Zlaté Moravce, V. Trnavský, Levoča, J. Teker, Or. priehrada, K. Zimmer, Galanta a A. Žatko, Rybany. (č. 443, č. 444 a č. 445: 7 b.): D. Bucui, Bukurešť, B. Kočiš, Bratislava. (č. 443 a č. 444: 5 b.): J. Fabian, Sp. N. Ves, des. abs. Ph. Mg. M. Šťastný, J. Urban, Zv. Slatina. (č. 444 a č. 446: 5 b.): J. Horvát, Bánovce. (č. 445 a č. 446: 4 b.): L. Hanšút, Piešťany, N. Profeta, Bukurešť, G. Prašanov, Sofia, Šachový krúžok, Kunerad. (Len č. 445: 2 b.): čat. F. Krebes. (Len č. 446: 2 b.): J. Gombálik, H. Králová, Dr. E. Szádeczky, Budapešť.


XX. majstrovstvo SSSR

(Obrana Caro–Cann)

Biely: Keres – Čierny: Lipnickij

1.e4 c6 2.Jc3 d5 3.Jf3 Jf6 4.e5 Jfd7 (častejšie sa hráva 4...Je4) 5.e6! (biely obeťou pešiaka chce znemožniť vývin kráľovského krídla čierneho) 5...f:e6 6.d4 e5! (správna obrana, po 7.d:e5 e6 stojí čierny uspokojivo) 7.Jg5! (ostrá odpoveď, ktorá vedie k veľkým komplikáciám) 7...e:d4 8.Je6 Db6 9.Sf4! d:c3! (Lipnickij dobre odhadol pozíciu, za obetovanú kvalitu dostane mohutný útok). 10.Sd3 (s hrozbou Dh5+) 10...Jf6 11.Jc7+ Kf7 12.0-0 Jbd7 13.J:a8 Db4! 14.Se3 c:b2 15.Vb1 e5 (teraz biely má veľké ťažkosti s odrazením útoku čiernych stredných pešiakov) 16.c4 d4 17.Sd2 Dd6 18.V:b2 Db8 19.Ve1 Jc5 20.Sg5 J:d3 21.D:d3 D:a8 22.V:e5 h6 23.S:f6 g:f6 24.Ve1 b6 25.De2 (lepšie bolo 25.c5! napr. 25...S:c5 26.Dc4+ Kg7 27.Vbe2 s protihrou) 25...Sf5 26.Vb3 d3 27.V:d3! Dc8! (silnejšie ako 27...S:d3 28.De6+ Kg7 29.Dd7+ Kg8 30.Ve8 Sf5 31.De7 s útočnými možnosťami bieleho) 28.Vf3 Sb4 29.Vd1 Ve8 30.Db2 Sc5 31.h3 De6 32.Dd2 Kg7 33.Df4 Sg6 34.Vg3 Ve7 35.Vd8 Vd7 a čierny za niekoľko ťahov uplatnil svoju materiálnu prevahu. (gd)


Vzad <<  >> Vpred