Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(27. 2. 1953)


Úloha č. 460

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu – oprava

Mat 2. ťahom (15+6)Kontrolná notácia: 460 (oprava): b. Kf8, Vc5, Ve8, Sg1, Sh7, Sh8, Jf5, Jg7, Pb5, c6, e2, f3, g6, h4, f7 (15), č. Ke5, Sd8, Jd5, Je7, Pc7, g2 (6). Vo dvojťažke: zámena matov. Riešenie do 14 dní.

Upozorňujeme šachistov na pravidelné 10–minútové šachové relácie, ktoré vysiela Československý rozhlas Bratislava, každú stredu o 16.10 hod.

Výzva na šachové krúžky. Do šachovej súťaže mužstiev o majstrovstvo Bratislavského kraja môžu šachové odbory TVJ a ZK prihlásiť svoje mužstvá do skupiny C do 7. III. 1953 do 18. hodiny na telovýchovnom referáte SOR Bratislava, Odborárske nám. č. 3, kde bude uvedeného dňa žrebovanie. Víťazi skupín B a C vybojujú s druhým mužstvom skupiny trojzápas o postup do finále Bratislavského kraja. Do finále postúpi víťaz skupiny A a víťaz trojzápasu okrem nich ešte dve mužstva zo skupiny Bratislava–vidiek. Dňa 15. II. 1953 na SOR v Bratislave vyžrebovali šachový turnaj mužstiev o majstrovstvo ČSR. Prihlásené mužstvá rozdelili do dvoch skupín. A a B. Každá skupina pozostáva zo 14 mužstiev. V dnešnom čísle už prinášame výsledky z I. kola:

Skupina A: Tatran Stavoprojekt – Nem. a zdrav. služba 1.5:4.5 (2 preruš.), Iskra Závod Mieru – Štátny film 3.5:4.5, Štátna banka – ÚNV 2:6, Slavoj PPP – Slávia SOR 4.5:1.5 (2), Holiči – Slovan Pravda 1.5:6.5. – Skupina B: Spartak Kablo – Gumon 7:1, Slovan ONP II. – Závod mieru II. 6.5:1.5, Dynamo – Pov. potr. priem. 7:1, Ovsište – Slavoj PZKP 3.5:4.5, Cvernovka – Iskra VURUP 7:1, Slavoj Služba – Spartak Tesla 3.5:4.5.

Riešenie úlohy č. 449 (Bata): 1.Kh5 tempo, 1...e2 2.Vf3 K:f3 3.Sd5 mat, 2...hrozí 3.V:f4 mat, 1...f3 2.g5 f2 3.V:e3 mat, 2...hrozí 3.Vh4 mat, 1...a2 2.J:d6+ Kd4 3.Sb2 mat, 2.Sb2~ 3.Jd6 mat. Duál 1...d5 2.f6 d4 3.Jd6 mat, 2...hrozí, 3.Sf5 mat. – Okrem duálu má úloha aj dve vedľajšie riešenia: I. 1.f6 tempo e2 2.c4! f3 3.Sf5 mat, 1...f3 2.Vh5 a 3.Sd5 mat, 1...a2 2.Sb2 a 3.Jd6 mat (lebo 2.Jd6+ a 3.Sb2 mat), 1...d5 2.Sf5 mat. – II. 1.S:a3 – 2.J:d6+ Kd4 3.Sb2 mat. (J. Rada)

Riešenie úlohy č. 450 (Stocchi): Zdanlivé hry 1...Df6 2.Jb3–c5 mat (Jd4?), 1...e:f6 2.Jd4 mat (Jc5?), 1.Jb8–d7 hrozí 2.Ve6 mat, 1...Df6 2.Jd7–c5 mat (Jf8?), 1...e:f6 2.Jf8 mat (Jdc5?) (Zámena matov) 1...Jc:d5 2.Jd4 mat (Jbc5?), 1...Jf:d5 2.Jbc5 mat (Jd4?) (téma Ruchlis – zámena obrán). Ťahy v zátvorkách sú zdanlivé duály. Škoda že po 1...K:f6 (zo základného postavenia) nejde mat; to však ešte neznamená, že úvodník – pretože túto obranu znemožňuje, je slabý (ako usudzovali niektorí riešitelia), lebo ako za náhradu uvoľňuje kráľovi d5. Práve na tejto zámene voľných polí je založená myšlienka (téma) úlohy, je to teda "tematický" úvodník; a každý tematický úvodník je dobrý. Obrana 1...K:f6 len uľahčuje jeho nájdenie.

Riešenie úlohy č. 451 (Šindler): 1.Dg6 tempo, 1...g4 2.De6 (tempo) Kg5 3.De6 mat, 2...g3 3.Se3 mat, 1...Kg4 2.De4+ Kh5 3.g4 mat. – Vedľajší variant 1...Ke5 2.Sg3+ atď. – Tempo po tempe s troma čistými matmi.

Riešenie úlohy č. 452 (Formánek): 1.Sg6 tempo, 1...Ke6 2.d5 mat, 1...Jg5 – 2.Sf7 mat: predĺžená obrana 1...Jg5–e6 2.Se4 mat, 1...Jg8~ 2.Je7 mat, 1...a4 2.Jb4 mat.

Riešenie úlohy č. 453 (Pedersen): 1.Ka6 hrozí 2.Da2+ Kb4 3.Da5 mat, 1...Kb4 2.Db2+ Kc5 3.Db6 mat, 1...Va1 2.Ka5 (tempo), 3.Da2 mat, 1...Vh2 2.Db6 (hr. Db3) Vb2 3.Da5 mat. Vtipné rozlíšenie variantov s vežou, príbuzné maty dámou v hrozbe a v hre 1...Kb4, a to všetko v miniatúrke (7 figúr). Po takom bohatstve obsahu nič nerobí, že ani jeden z matov nie je čistý!

Riešenie úlohy č. 454 (Reiprich): 1.Db1 tempo, 1...Jg6 2.D:f5+ Kf5 3.Jg7 mat, 1...d4 2.De4+ Kd7 3.Jf6 mat, 1...Jf~ 2.Jg7+ Kd7 3.Db7 mat, 1...Kd7 2.Db7+ – 3.Dc8 mat.


Vzad <<  >> Vpred