Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(24. 1. 1953)


Úloha č. 452

Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+5)


Úloha č. 453

Eigil Pedersen

Reprodukcia

Mat 3. ťahom (4+3)Upozorňujeme šachistov na pravidelné 10–minútové šachové relácie, ktoré vysiela Československý rozhlas Bratislava, každú stredu o 16.10 hod.

Ďalej ešte jedna zaujímavá reprodukovaná trojťažka: Eigil Pedersen (Reprodukcia): b. Ka7, Df2, Sg8, Ph4 (4), č. Ka3, Vh1, Pf3 (3), mat 3. ťahom.

Oprava: M. Havel opravuje svoju úlohu č. 431 takto: b. Kh7, Dd6, Sa6, Jd5, Pe3 (5), č. Ke4, Sf3, Jc6, Pa7, d2, d3, e2, e6, f4 (9), mat 3. ťahom, 1.Sb7! atď.

Riešenie úlohy č. 445 (Badzik): 1.e7 tempo 1...Ke6 2.d5 mat, 1...a4 2.Jb4 mat, 1...S:e7 2.J:e7 mat, 1...V:e8 2.D:f7 mat, 1...V:g8 2.S:f7 mat. – V "moderných" dvojťažkách si treba osobitne všímať voľné polia čierneho kráľa t. j. polia, na ktoré kráľ môže ustúpiť. Čím viac voľných polí kráľ má, tým ťažšie ho zamatujeme. Od úlohy sa vyžaduje, aby mala pokiaľ možno ťažké riešenie, nečakaný prvý ťah. Preto je prirodzene, že keď skladateľ chce spracovať nejakú tému s použitím voľného poľa, snaží sa, aby mu toto pole uvoľnil až úvodník, čím by sa stal prekvapujúcejším, lebo by zdanlivo uľahčoval obranu čierneho a sťažoval matovanie. – V úlohe Badzika má síce kráľ voľné pole e6, avšak už aj pred úvodníkom. To vôbec nie je chyba, ale možno to spraviť lepšie. Okrem toho možno podstatne zlepšiť ekonómiu – viac využiť silu jednotlivých figúr, alebo tú istú kombináciu uskutočniť s menším materiálom. Tu si Badzik počínal nesprávne, keď len preto, aby umožnil mať po 1...V:e8, pridal na šachovnicu bielu dámu. Mal ju radšej vynechať a hľadať iné možnosti. Ďalej nevyužil plne silu Vd1, ktorej jedinou úlohou je "potlačiť" Pd4 v hre 1...K:e6, hoci by ho mohla aj chrániť (v hrách Jb4, Je7), k čomu je ako Pc3, tak aj Ke3 zbytočný. – Ako bolo možné všetky tieto nedostatky odstrániť, ukazuje nasledujúca úloha, spracovaná podľa Badzika, avšak originálna, najmä preto, že obsahuje naviac predĺženú obranu Jg5 a to s podstatne menším počtom figúr:

Odkazy redakcie: A. Žatko: Vaša úloha nie je zlá, ale dva varianty v dvojťažke nestačia. – J. Fabian: Úloha nevyhovuje pre úvodník so šachom a pre malý obsah. – Nepodpísaný (dvojťažka s riešením 1.d:c8): Mat má vyjsť po každom ťahu čierneho a v úvodníku sa spravidla nesmie brať figúra silnejšia od pešiaka. – M. Šándor, Horná Štubňa: Odpovedáme listovne.

Šachový turnaj vo Vagónke Tatra v Poprade Z príležitosti založenia šachového odboru ZK ROH usporiadali šachisti novozaloženého šachového odboru vo Vagónke Tatra v Poprade vnútropodnikový turnaj. Za predsedu jednohlasne zvolili Ľ. Husára. Turnaj mal vcelku pekný priebeh, aj dostatočnú účasť a je dobrým náznakom do ďalšej práce šachistov vo Vagónke Tatra Poprad.

Dorastenecké majstrovstvo Československa bude rovnako ako v minulých ročníkoch v Chocni. Výberové turnaje v jednotlivých krajoch sa skončia do 15. júla. Na Slovensku zohrajú výberový turnaj dorastencov ako semifinálový turnaj, ktorý bude súčasne dorasteneckým majstrovstvom Slovenska. Finálový turnaj dorastencov bude od 26. júla do 9. augusta v Chocni. V tom istom čase usporiadajú tu aj finálový turnaj dorasteniek o majstrovstvo republiky.

Začiatkom roku začali sa v celej republike aj prvé etapy súťaže družstiev o majstrovstvo krajiny. Finálový turnaj družstiev zohrajú koncom roku.


Vzad <<  >> Vpred