Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 6. 3. 1953)


Úloha č. 461

Július Pál, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 461: b. Ka5, Dh1, Vb3, Vd3, Sd6, Ja4, Jc1, Pc2 (8), č. Kc4, Db1, Sd4, Jc3, Pa6, d7 (6), mat 2. ťahom. Vo dvojťažke tempo s predĺženou obranou. Riešenie do 14 dní.

Upozorňujeme šachistov na pravidelné 10–minútové šachové relácie, ktoré vysiela Československý rozhlas Bratislava, každú stredu o 16.10 hod.

Upozorňujeme šachistov, prihlásených do II. etapy turnaja jednotlivcov, že vyžrebovanie bude 7. marca 1953 na SOR v Bratislave, Odborárske nám. č. 3, VI. Žiadame prihlásených šachistov, aby určite prišli na žrebovanie. Prvé kolo začína 8. marca o 9. hodine v ZK Slovnaft v Bratislave, Súkenícka ul. č. 2 (Klingerova kolónia). Súčasne 7. marca bude vyžrebovanie mužstiev C–skupiny. Na žrebovanie nech prídu kapitáni mužstiev C–skupiny. Šachová sekcia

S. Kerepecký nech príde 7. III. o 13.30 hodine na žrebovanie jednotlivcov na Odborárske nám. č. 3. Súčasne nech prinesie so sebou potvrdenie o svojej kvalifikácii.

Šachový krúžok ZK ROH Švermových železiarní v Tisovci usporiadal prvý klubový turnaj od svojho založenia s týmto výsledkom: 1. J. Čipka, 18–ročný študent, 7 bodov zo 7 partií, 2. prof. Rehuš (5), 3. Choma (4), 4. Valušek (3.5) atď. (J. Belaj)

Správne vyriešenie zaslali (č. 452, 453, 454, 455 a č. 456: spolu 12 bodov!): z Bratislavy: K. Bolgár, M. Gajdošík, Ľ. Herrman, J. Švec a J. Švoňava; ďalej: J. Gyurík, Biskupice, Ján Janček, Solčany, Július Janček, Solčany, V. Jurík, Dvorníky, A. Kniebügl, H. Roveň, J. Kollár, St. Bane, J. Ostrica, Pov. Bystrica, A. Petrášek, Nitra, Mg. Ph. B. Pick, Praha, XII, I. Jada, Mladá Boleslav, L. Tarkay, Zlaté Moravce, I. Teker, O. priehrada, Trio mladých šachistov, Zvolen a Dr. Zimmer, Galanta. (č. 452, 453, 455 a 456: 9 b.): A. Čiampor, Rybáre, A. Rochlitz, Prešov, A. Žatko, Rybany a J. Žatko, Želiezovce (dodatočne aj č. 450), (č. 453, 454 a 455: 8 b.): L. Baranko, Biskupice. (č. 454, 456: 7 b.): Ľ. Filo, Bratislava, (č. 452, 455 a 456: 6 b.): J. Kandera, Bratislava. (č. 454, 455: 5 b.): E. Spáčil, Bojníčky. (č. 455, 456: 4 b.): J. Babčan, Solčany, Ž. Baumöhl, Prešov, F. Farkaš, Biskupice, J. Horvát, Bánovce, Š. Ružička (dodat. aj č. 450). (Len č. 452: 2 b.): F. Gryc, Dubnica a V. Trnavský, Levoča. (Len č. 455: 2 b.): Š. Freund, Poprad a J. Horvát, Komjatice. (Len č. 456: 2 b.): S. Čerba, B. Štiavnica, J. Fojtík, Vrbica, O. Jasík, Podlavice a F. Kusík, Voznica.

Šachová súťaž mužstiev o majstrovstvo Bratislavského kraja: Výsledky II. kola: Skupina A: Slovan ONP – Št. banka Slovan 7.5:0.5, Slovan Holiči – Slávia VŠHV 1.5:6.5, Dynamo Spoj I. – Slavoj Pov. potr. pr. 6.5:1.5, Št. film Slovan – SVŠT Slovan 3:5. Skupina B: Spartak Kablo – Dynamo Spoj II. 3:5, PZKP Slavoj – ONP II. Slovan 3:5, Iskra VURUP – Ovsište 2.5:5.5, Stavoprojekt II. – Dynamo Pov. pôd. 2:6, Spartak Gumon – Spartak Tesla 2:6. I. kolo: Slavia SOR – Slavoj Pov. potr. priem. 3:4.

Riešenie úlohy č. 455 (Janček): 1.Da4 tempo Kb8 2.c7 mat. Model. 1...Kd8 2.c7 mat, 1...Kb6 2.Jd5 mat, 1...Kd6 2.Df4 mat. (J. Rada)

Riešenie úlohy č. 456 (Adabašev): 1.Vc1 hrozí 2.Jb3 mat, 1...Vg6–g4 2.e3 mat (a nie 2.e4? mat, lebo biely by sa sám poškodil prerušením línie Sh7) 1...Vg3–g4 2.e4 mat (z podobného dôvodu nejde 2.e3 mat?) Pasívny antiduál!


Vzad <<  >> Vpred