Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 3. 10. 1952)


Úloha č. 437

Juraj Bosák a Július Pál, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+11)Kontrolná notácia: 437: b. Ke7, De6, Va4, Vh5, Sb7, Se1, Jg5, Pc7, f3, g4, h4 (11), č. Kf4, De4, Va7, Sb1, Jc1, Pa6, b4, e3, g3, g6, g7 (11), mat 2. ťahom.

Zaujímavá kombinácia v hlavnom variante: rozviazanie so šachom umožní krížny šach s väzbou. Nedostatkom je nápadné postavenie Va4, čo uľahčuje hľadanie úvodníka. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 432 (Zilahi): Krížny šach v zdanlivej i hlavnej hre 1...Je5+ 2.Jd4 mat. – 1.Jf2–g4 hrozí 2.Je3 mat, 1...Je5+ 2.Jd4 mat a predĺžená obrana 1...Je5:f3 2.Jc3 mat s väzbou Jf3. – Skúsený skladateľ, ale trochu malý obsah.


Riešiteľská súťaž "Práce"

Pre malý počet zúčastnených úloh predlžujeme našu štvrťročnú súťaž do konca roku. Knižné ceny vyhrá prvých 6 riešiteľov. Sľúbenú stálu súťaž začneme v budúcom roku. Medzipásmový turnaj v Štokholme.

Prerušené partie zo 7. a 8. kola: Tajmanov – Prins 1:0, Wade – Petrosian 0:1, Steiner – Prins 1:0, Matanovič – Barcza 0:1, Stoltz – Vaitonis 1:0. – 9. kolo: Tajmanov – Golombek 1:0, Stahlberg – Matanovič 1:0, Eliskases – Prins 1:0, Petrosian – Pachman 1:0, Stoltz – Gligorič 0:1, Unzicker – Steiner 1:0. – 10. kolo: Kotov – Averbach 0.5:0.5, Pachman – Gelen 0.5:0.5, Golombek – Steiner 0:1, Prins – Stoltz 0:1, Unzicker – Eliskases 0.5:0.5, Wade – Szabó 0.5:0.5. Stav po 10. kole: – Kotov 7.5, Stahlberg 7 (1), Petrosian 6.5 (1), Tajmanov 6 (1), Geller a Szabó 5.5 (1), Pachman a Gligorič 5, atď.


Celoštátne majstrovstvá družstiev v Mariánskych Lázňach

V Mariánskych Lázňach zakončili 26. septembra I. ročník šachového turnaja družstiev o majstrovstvo republiky na rok 1952. Turnaj bol jedným z najväčších, aké kedy usporiadali v Československej republike. Vo výberových turnajoch hralo do 1000 družstiev!!! V každom družstve bolo 8 mužov, 1 dorastenec a 1 žena. Vo finále celoštátnej súťaže družstiev hrali šachisti 14 najlepších družstiev z celej republiky. Po 14–dennom boji zvíťazili šachisti družstva Pražských energetických rozvodných závodov. Zdolali všetky konkurenčné družstvá a obsadili prvé miesto s 13 bodmi a rekordným pomerom 102:28. Na druhom mieste skončili Juranove závody Brno s 11.5 bodmi.


Dr. Filip majstrom čs. armády

Majster republiky Dr. M. Filip dosiahol skvelé víťazstvo, keď 18 súperom povolil iba 3 remízy a bez prehry s 18.5 bodmi obsadil prvé miesto.


Rozsudok V. medzinárodného úlohového turnaja časopisu "Práca", I. polrok 1949

Pokračovanie

Oddelenie dvojťažiekI. cena

Julius Buchwald, New York

(č. 235, "Práca", 4. 6. 1949)

Mat 2. ťahom: 1.Vf3Jemná tempovka s bohatým obsahom. Hlavné hry po obranách 1...Vf5~ s vkľúčením Sh7, čím sa umožní mat 2.Je3, podobne 1...Jf4~ 2.Jb6 mat a predĺžené obrany 1...V:d5 (J:d5), po ktorých nasledujú antiduálové maty 2.Db4 (Da6). Túto hlavnú myšlienku doplňuje ešte predĺžená obrana 1...Jc1~ 2.Db3, 1...Jed3 2.Je3 tiež s blokovaním poľa. Pekný úvodník, výborná konštrukcia a dokonale jednotný obsah.


Vzad <<  >> Vpred