Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.10.1970)


 

Problém č. 391 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 392 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 391 biely Kf1 Dc2 Vh3 Sb7 Se1 (5 kameňov), čierny Kg4 Sd7 Pc6 f4 g5 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 392 b. Kd1 Df2 Vd7 Sb8 Sg4 Jc5 Jf8 Pc4 f6 h4 (10), č. Ke5 Va7 Vc7 Jc1 Jh6 Pa3 b4 c6 e4 f5 g6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obidve dvojťažky obsahujú tzv. zdanlivé hry (t. j. varianty po ťahoch čierneho zo základného postavenia, ktoré v skutočnom riešení nevychádzajú) a zvodnosti (t. j. iba zdanlivo správne úvodníky, vedúce k zameneným variantom vzhľadom na skutočné riešenie). Tak napr. č. 391 má zdanlivú hru 1...Sf5 2 Dg2 mat a zvodnosti 1.Dd3? a 1.De4?, č. 392 1...f:g4 2.J:g6 mat, 1...K:f6 2.Dd4 mat, 1.J:e4? atď. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 381 (Fica) z 28. augusta: 1.Sf2 hrozí 2.Sd4+ K:d5 3.c4 mat, 1...J:f2 2.f4+ K:d5 3.Jc3 mat (modelový), 1...f:e4, f4 2.Sd4+, ale po 1...Kd5 ide okrem zamýšľaného 2.c4+ aj menší duál 2.Sd4. – Knižné ceny vyhrávajú: Ján Bebjak, Chynorany, ul. J. Kráľa 716, okr. Topoľčany, Štefan Kokodič, Trenčín, Štefánikova 17 a Bedrich Wolfram, Bratislava 11, Pečenská 14.

* Sekcia kompozičného šachu pri Čs. šachovom zväze vypisuje osobitnú súťaž, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci československí šachoví skladatelia, ktorí do r. 1966 (vrátane) nemali uverejnený ani jeden problém. Súťaž sa týka skladieb, ktoré boli alebo budú uverejnené tohto roku v ktorejkoľvek šachovej rubrike alebo časopise (doma aj v zahraničí). Problémy s presnými údajmi (dátum a miesto uverejnenia, úplné riešenie) treba poslať vo dvoch exemplároch do 28. februára 1971 na adresu Ján Kozinka, Trnava, Sladovnícka 7 – s pripojením dátumu a miesta uverejnenia prvotiny. Rozhodcami budú I. Garaj a J. Kubečka. Boli by sme radi, keby sa na tejto súťaži zúčastnili naši začínajúci šachoví skladatelia v čo najväčšom počte!


Vzad <<  >> Vpred