Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.10.1970)


Problém č. 389 – originál

Igor Sukovský, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 390 – originál

Jozef Sklenár, Piešťany

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 389 biely Kb8 Da1 Vb3 Vg8 Sa7 Sb7 Jh2 Pe4 f5 (9 kameňov), čierny Kf4 Vf1 Vh4 Sc1 Pa3 f3 f7 h3 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 390 b. Kd1 Vf1 Sc3 Ja1 Pe2 g2 g3 g4 g6 (9), č. Kb1 Pa2 a3 e3 f4 g5 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zaujímavé pokusy dámou a trojťažka jednu z najstarších problémových tém. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 379 (Fábry) z 21. augusta: 1.J:e5 hrozí 2.Dc6 mat, 1...Ke4, Jb4, Ke6, K:c5, D:e5+ 2.Jc3, Dd7, Dd7, Jd7, V:e5 mat. Veľmi dobrý úvodník a varianty s väzbou (Ke4) a otvorením bielej línie (Jb4).

Riešenie problému č. 380 (Nemček) z 21. augusta: Zdanlivé hry 1...Sh5~, Sg6, Jh7~ 2.Dg4, De5, Df6 mat, úvodník 1.Jh3 tempo 1...Sh5~, Sg6, Sg4, Jh7~ 2.g4, Dd7, D:h7, Dg5 mat (zámeny matov) a ďalšie varianty 1...Jb3~, e3, f2 2.Vc5, Vf4, S:e4 mat. Výborná úloha na tému "biely na ťahu" (na každý ťah čierneho zo základného postavenia je pripravený mat). Mnohých riešiteľov zviedlo 1.c7? Se8! – Knižné ceny vyhrávajú: Ivan Benc, Slovenská Ľupča, Krížna 43, okr. Banská Bystrica, Jozef Hekele, Trnava, Sídlisko ČSM Rybník, bl. 11/3, Peter Juhás, Michalovce, Fraňa Kráľa 14, Ivan a Jozef Pobjecký, Piešťany, Vajanského 3263 a Ján Šebian, Zvolen, Pustý Hrad 22.

* Predbežný výsledok oddelenia mnohoťažiek preboru Slovenska v kompozičnom šachu 1964-69: S. Vokál 88 bodov, P. Jankovič 79, J. Valuška 34, K. Mlynka 32, J. Sklenár 21, Z. Labai 10, I. Dzuriš 8, L. Kočík 6, J. Kozinka 2. Rozhodcom bol F. Hladík.


Vzad <<  >> Vpred