Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 5. 1973)


Problém č. 23

S. R. Barrett

Prameň? 1874

Mat 12. ťahomKontrolná notácia: biely Kd2 Dc2 Pe2 f2 g2 (5 kameňov), čierny Ka1 Pa2 b2 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 17 (Fritz) z 20. marca bolo síce krátke a pomerne jednoduché, ale predsa nie každý si všimol pointu v druhom ťahu čierneho: 1.Vd1 J:d1 2.Je1!, a teraz čiernemu nestačí premena 2...g1D, lebo dostane "vidličku" 3.Jf3+ a dámu stratí, preto volí záludné 2...Jc3+!, aby po ústupe kráľa jazdca priviazal a znemožnil mu tak šach na f3. Ale biely ustúpi rovnako rafinovane 3.Ka1! a po jednej odpovedi 3...g1D nielenže má jazdca priviazaného, ale nemôže sa hýbať vôbec! Kto by na začiatku povedal, že kombinácia sa skončí patom? – Knižné ceny vyhrávajú: J. Huba z Bratislavy, P. Lupták z Banskej Bystrice a Peter Tvrdoň z Lúčok.

Azda všetky druhy umenia majú svoje "populárne" odvetvia. Od filmovej grotesky cez insitné obrazy a sochy a Dobrého vojaka Švejka k ľudovým piesňam a "pop–music" vedú nitky ľahkej zrozumiteľnosti a obľúbenosti umeleckých diel. Aj kompozičný šach, ako druh umenia v rámci šachu má svoje "pop–skladby", ktoré idú z "ruky do ruky", nikdy nestrácajú pôvab a tajne sa páčia dokonca aj zarytým odporcom kompozičného šachu. Jednou z takýchto úloh, ktoré možno vídať aj v kaviarni, je skladba na dnešnom diagrame, dvanásťťažka, ktorá sa však častejšie interpretuje ako štúdia s výzvou "biely začne a vyhrá". Nad diagramom síce uvádzame meno autora, ale takmer tomu neveríme: takúto kombináciu musel vymyslieť nejaký starý neznámy šachista, a ona "znárodnela" alebo, povedané ešte lepšie, "zmedzinárodnela". Kto ju ešte dosiaľ nevidel?


Vzad <<  >> Vpred