Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 4. 1973)


Problém č. 22

Július Breyer

Magyar Sakkujság 1913

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Db2 Vh1 Sc6 Sd4 Pc5 f3 h5 (8 kameňov), čierny Kg3 Sg1 Pb3 c7 f4 h6 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 16 (Ackerman) z 13. marca t. r.: Zvodnosť 1.Dh5? hrozí 2.Dc5 a Dd5 mat (tzv. dvojitá hrozba), 1...Kd6 2.Dg6 mat, 1...d6 2.De8 mat, 1...g5! bez matu, úvodník 1.Da2 hrozí 2.Da6 a Dd5 mat, 1...Kd6 2.e5 mat, 1...d6 2.Da4 mat – zámena dvoch matov a navyše variant 1...Kb5 2.Dc4 mat. Bolo by lepšie, keby sa autorovi podarilo odstrániť dvojité hrozby. – Knižné ceny vyhrávajú: Blažej Macko z Prešova, Štefan Franta z Bratislavy a Miroslav Poliak z Galanty.

23. januára t. r. priniesli sme stať o Júliusovi Breyerovi, fenomenálnom maďarskom šachistovi, ktorý prežil posledné roky svojho mladého života v Bratislave. Medzitým sa nám podarilo zistiť presný dátum jeho narodenia: 30. apríl 1893. O 6 dní by sa bol teda dožil 80 rokov – ale už vyše 51 rokov leží na bratislavskom cintoríne ... Vzhľadom na svoj vek dosiahol mnoho úspechov na rozličných turnajoch, napr. v Piešťanoch roku 1912 bol siedmy–ôsmy, v Scheveningene roku 1913 šiesty, v Mannheime roku 1914 štvrtý–šiesty, v Košiciach roku 1918 tretí–štvrtý, v Berlíne roku 1920 zvíťazil a vo Viedni roku 1921, pár mesiacov pred smrťou, bol tretí. Patril medzi najuznávanejších predstaviteľov tzv. neoromantickej školy (spolu s Nimcovičom a Rétim) a do dejín sa zapísal aj skvelými výsledkami v simultánkach naslepo a vytvorením "Breyerovho" gambitu (1.e4 e5 2.f4 e:f4 3.Df3).

Pre našich riešiteľov uverejňujeme ešte jednu úlohu Breyera – chutnú dvojťažku na tému "biely na ťahu" so zámenou matu. Po každom ťahu čierneho zo základnej pozície je pripravený mat (1...Sg1~ 2.Dh2 mat, 1...Sf2 2.D:f2 mat), ale vyčkávacieho ťahu niet. Aký bude úvodník?


Vzad <<  >> Vpred