Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 3. 1987)


Problém č. 130

Alexandr A. Baturin

1. čestné uznanie

Вечерние известия (Одесса) 1929

Mat 2. ťahom (12–13)Kontrolná notácia: b. Kg2, Dc3, Ve5, Vh5, Sa2, Sc1, Je8, Jf2, Pa4, a5, c4, d6 (12), č. Kc5, Dd5, Sa1, Sa6, Jb2, Jf1, Pc6, d3, e3, e4, f5, g6, h7 (13).

Sovietsky skladateľ, dlhoročný vedúci šachovej rubriky v časopise Šachmaty v SSSR, vytvoril vo svojom probléme zvláštnu tému – vzájomné obmedzovanie pohybu figúr. Riešenie jedenásteho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať dva body.


Riešenie problému č. 127 (Staňo) z 26. 2. 1987: 1.Sa2! hrozí 2.Jb3 mat, 1...c4, e4, Sc4 (Se2, Sf1), Sc2 (Sb1, Se4, Sg6, Sh7) 2.Sb6, Sf6, Jf5, J:b5 mat, po 1...Sf5 ide duál 2.J:b5 a J:f5 mat = 3 body (2+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred