Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 3. 1987)


Problém č. 131

Alfred Mongrédien

Chemnitzer Tageblatt r. 1925

Mat 5. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: b. Ka1, Dh1, Jc5, Jh8, Pd4, e3, e6, f4 (8), č. Kf5, Da8, Se8, Sf8, Pa2, c4, d5, e7, f6, g4, h6 (11).

Výhoda prvého ťahu v šachovej partii hrá často rozhodujúcu úlohu. Existujú však i pozície, v ktorých je to naopak – hráč sa snaží o prenos povinnosti ťahu na svojho protivníka (o tzv. zisk tempa). V mnohoťažke č. 131 sa to bielemu podarí pomocou metódy trojuholníka. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II. 92/56-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 128 (Burda) z 5. 3. 1987: 1.Dc1! hrozí 2.S:g7+ K:g7 3.e8J mat a tiež 2.Dh6 a 3.S:g7 a D:g7 mat, 1...S:c1 2.d7 – ľub. 3.e8J mat, 1...Ve3 2.c7 – ľub. 3.e8J mat, 1...Vd2 2.K:a6 – ľub. 3.e8J mat. Pokusy: 1.d7? S:e7!, 1.c7? e3+ 2.De4 S:e4+! (2.Kb8 Jd7+!, 2.Ka7 Jc8+!), 1.K:b6? Sc5+ 2.K:c5 Va5+!, 1.K:a6? S:d6! 2.D:a2 S:e7!, 1.Db2+? c3! Dali sa získať tri body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred