Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 1. 1988)


Problém č. 137

Anatolij Karpov a Jevgenij Gik

Šachmatnyj kalejdoskop 1981

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Ke1, Ve4, Vh1, Se2, Jh2, Pf4 (6), č. Kh3, Pe3, g4, h4 (4).

Dvanásty majster sveta A. Karpov je autorom množstva kníh z oblasti praktického šachu. Pri svojej knižnej tvorbe často spolupracuje s matematikom, kandidátom technických vied J. Gikom. V knihe Šachmatnyj kalejdoskop uverejnili aj svoj spoločný problém – symbol písma P (v azbuke). Problém venovali veľmajstrovi kompozičnej tvorby E. Pogosiancovi.

Riešenie tretieho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať dva body.


Riešenie problému č. 131 (Mongrédien) z 26. 3. 1987: 1.Dg2! Sa4 2.Dh2 De8 3.Dh1 Sc6 4.Dg2 Sa4 5.D:d5 mat.

Riešenie problému č. 132 (Bannyj) z 2. 4. 1987: Zvodnosti 1.e3? De6!, 1.e4? Dd6!. Preto 1.Dd1! hrozí 2.Dg1 mat, 1...De6, Dd6 2.e4, e3 mat.

Riešenie problému č. 133 (Buňka) z 9. 4. 1987: 1.Jc3! V:c3 2.a7 Vb3+ 3.Jb5 V:b5 4.Ka6 a 5.a8D, 2...Va3 3.Ja6 Vb3+ 4.Kc6 Vc3+ 5.Kb5 Vc8 6.Jb8 a biely vyhrá.

Riešenie problému č. 134 (Hannemann) z 17. 12. 1987: a) diagram: 1.b8V! (nie 1.b8D? – pat) Kf4 2.Vf8 mat, b) šachovnica otočená o 90 stupňov: 1.d8S! (nie 1.d8D? pat) 1...Kd4 2.Sf6 mat, c) šachovnica otočená o 180 stupňov: 1.f8J! Kd5 2.Sb7 mat, d) šachovnica otočená o 270 stupňov: 1.d8D+! Ke6 2.De7 mat.

Knižné odmeny zasielame: Jánovi Kaprálikovi z Považskej Bystrice, Vlastimilovi Suchému z Kostelca u Jihlavy a Miloslavovi Dohnanskému z Červeného Kameňa. –MC–


Vzad <<  >> Vpred