Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 1. 1988)


Problém č. 136

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (13–11)Kontrolná notácia: b. Kd8, Db4, Vg5, Vh3, Je1, Je2, Pd2, d4, d7, e7, f4, g4, h4 (13), č. Ke4, Dg1, Vb2, Vh5, Sb1, Sf6, Jb6, Jh2, Pb3, b7, h6 (11).

Do obsahu druhého problému dlhodobej riešiteľskej súťaže je zahrnutá zvodnosť (prvý ťah bieleho vedúci iba zdanlivo k riešeniu) a tri zdanlivé hry: na ťahy 1...Ja4, S:d4 a D:d4 vychádzajú maty 2.D:b7, e8D, Ve3.

Po objavení správneho riešenia možno uvidieť, že na uvedené obrany výjdu úplne iné maty. Riešenie posielajte na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať dva body.

Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu v riešení možno získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík našej tlače.


K 1. januáru t. r. získali III. VT títo riešitelia z nášho okresu

M. a V. Buček, P. Behanec – všetci z Mikušoviec, Š. Bielik, Š. Belák, M. Černý, Š. Capák, F. Martaus, J. Kaprálik, F. Vítek – všetci z Pov. Bystrice, P. Boško, J. Cíbik – obaja z Led. Rovní, M. Antolová, Au. Gajdoš, An. Gajdoš, J. Hoštácky, Ing. A. Jankech, CSc., Š. Meliš – všetci z Košece, P. Bombek, Ing. J. Daňo, J. Drha, E. Poruban, J. Tomanička, M. Poruban, Ing. V. Solovič, M. Gajdoš, T. Poruban st., Ing. B. Samuhel, I. Poruban ml. – všetci z Dubnice nad Váhom, M. Dohňanský, Ing. M. Hajdúch – obaja Červený Kameň, P. Gombár, A. Filo, J. Malinovský – všetci z Beluše, D. a R. Hošták, M. Hradňanský – všetci z Orlového, F. Meliš z Ladiec, M. Hanták, I. Jakubík, Ing. Š. Svetský, J. Ševčík – všetci z Novej Dubnice, P. Lukáč, Ing. M. Žbánek – obaja Lazy pod Makytou, P. Podmanický z Púchova, J. Poljak, M. Vojtek – obaja zo Streženíc, E. Polák, M. Polák – obaja Lysá pod Makytou, L. Plšek z Pov. Podhradia, J. Slamenský z Lednice, M. Šimo z Dolnej Breznice, I. Urgošík, MUDr. J. Vrbacký – obaja z Lúk pod Makytou.

Je to celkom 53 riešiteľov z nášho okresu zo 672 klasifikovaných v ČSSR. Riešitelia Ing. M. Podoba z Dubnice nad Váhom, P. Kolek, Ing. A. Martaus, P. Moščovič – všetci z Pov. Bystrice a M. Staňo z Hornej Poruby sú nositeľmi II. VT v riešení – v ČSSR je ich 82.

Medzi 23 nositeľmi titulu kandidát majstra športu sú M. Cyprian a M. Cerulík z Dubnice nad Váhom. Titul KMŠ, I., II. VT je možno získať v celoročnej súťaži časopisu Čs. šach, v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred