Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 7. 1. 1988)


Problém č. 135

Herbert Hultberg

Not Knäpparen 1972

Mat 2. ťahom (3–1)Kontrolná notácia: b. Kc3, Jc1, Ph7 (3), č. Kb1 (1).

Problémom č. 135 otvárame riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov (originálov i reprodukcií). Môžu sa jej zúčastniť jednotlivci i kolektívy. Riešenie je však treba poslať vždy do 12 dní od vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený, na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení dvojťahových úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozbu matu alebo tempo, všetky obrany čierneho, ako i maty po obranách. V riešení viacťahových úloh (mnohoťažiek) treba uviesť obrany čierneho po každom ťahu a následné hrozby a maty bieleho. V riešení štúdií všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu.

Za úplné a správne riešenia dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viacťahovej úlohy 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného, ako uvádza autor) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie každého duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz neriešiteľnosti či nelegálnosti (nemožnosti) pozície uvedenej na diagrame možno získať po bode, ale aj naopak, za nekompletné riešenie možno stratiť body.

Súťaž bude pre jednotlivcov okresu Považská Bystrica preborom okresu na rok 1988, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení "na čas", ktorá sa uskutoční v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR. Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov. Odmenení budú piati riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní piati riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň štyri problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred