Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 12. 1987)


Problém č. 134

Knud Hannemann

Skakbladet 01/1922

Mat 2. ťahom (12–1)

viď textKontrolná notácia: b. Kh6, Vg1, Sa7, Sf1, Jd7, Pb4, b7, c2, c3, d3, g5, g6 (12), č. Kf3 (1).

Každému je známe, že Zem sa otáča okolo Slnka. V pretechnizovanej dobe sa nám akosi zdanlivo javí, že čas, za ktorý sa jej to podarilo – 1 rok, akosi rýchlo utiekol. Sme opäť na sklonku roka. Predkladáme riešiteľom zvláštny dvojťahový problém. Autorovi sa pomocou kompozičného triku – otáčania šachovnice, podarilo za pomerne kratšiu dobu ako rok vytvoriť hneď štyri úlohy:

a) pozícia uvedená na diagrame č. 134,

b) otočenie pozície na diagram o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek – bKf1, Va2, Sg8, Jg5, Pb6, c5, c6, d7, e2, f2, g7 – čKc3,

c) otočenie pozície na diagrame o 180 stupňov v smere hodinových ručičiek – bKa3, Vb8, Sc8, Sh2, Je2, Pb3, b4, e6, f6, f7, g2, g5 – čKc6,

d) otočenie pozície na diagrame o 270 stupňov v smere hodinových ručičiek – bKc8, Vh7, Sb1, Sh6, Jb4, Pb2, c7, d7, e2, f3, f4, g3 – čKf6.

V každej pozícii majú kľúčovú úlohu biely pešiaci. Veríme, že otáčanie šachovnice vám "nezakrúti hlavu", ale naopak hľadanie riešení spríjemní chvíle posledných dní tohto roku.

Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. V prvom čísle nového ročníka našich novín uverejníme prvú súťažnú úlohu dlhodobej riešiteľskej súťaže, súčasne i o majstra okresu na rok 1988. –MC–


Vzad <<  >> Vpred