Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 9. 7. 1987)


Vyhodnotenie dlhodobej súťaže v riešení šachových problémov

Kandidát majstra športu víťazom

V priebehu januára až apríla t. r. bolo v Šachovom okienku uverejnených 14 problémov, tvoriacich náplň VI. ročníka dlhodobej súťaže v riešení. Zúčastnilo sa jej 55 riešiteľov (z toho 4 mimookresní).

Účasťou jedného kandidáta majstra športu, 3 riešiteľov I. výk. triedy, 12 riešiteľov III. VT bola na vysokej kvalifikačnej úrovni, taktiež kvalita zasielaných riešení bola výborná. Svedčí o tom fakt, že veľa riešiteľov získalo navyše body za objavenie tzv. duálov (dvoch matov pri obrane čierneho v ľubovoľnom ťahu) - išlo o problémy č. 121, 122, 123, 124, 125 a 127. Najväčšie bodové "ujmy" riešiteľom spôsobili dvojťažky 121 a 122 - duály sa vyskytli v obranách s ľubovoľným odskokom čiernych jazdcov. Z hľadiska obtiažnosti v súťaži dominovala štúdia č. 125 (P. Keres - vežová koncovka).

Vyriešilo ju iba 9 riešiteľov, pričom duálové pokračovanie v 6. ťahu neobjavil nikto. Zaujímavosťou súťaže bolo, že iba riešitelia Bandžuch, Bednár, Revay, Wittner a Vojtek vyriešili všetky uverejnené problémy, každý však "utŕžil" bodovú ujmu za duály.

Víťazstvo si vybojoval riešiteľ s najvyšším titulom - KMS Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi. Hoci sa nevyhol bodovým stratám (za problémy č. 123, 124, 125), riešenia posielal najkompletnejšie a víťazstvo si zaslúžil. V tesnom "závese" za víťazom sa úspešne držala dvojica Považskobystričanov. Pre každého z nich 54 bodov znamenalo titul preborníka okresu Pov. Bystrica na rok 1987 ex aequo a taktiež zisk II. výkonnostnej triedy v klasifikácii riešiteľov. Svoj minimálny náskok pred ostatnými riešiteľmi z okresu si získali už v prvej polovici súťaže a napriek strate bodov a štúdii č. 125 si ho udržali až do záveru.

Za problémy č. 120 až 133 bolo možno získať 62 bodov (2-8-11-5-4-7-4-3-3-2-2-4-2-5)


Konečné poradie:

56 bodov: I. Bandžuch (Sp. N. Ves).

54 b.: Ing. A. Martaus a P. Moščovič (obaja Pov. Bystrica),

53 b.: M. Bednár (Kurima), P. Behanec (Mikušovce),

Všetci získavajú knižné odmeny.

52 b.: J. Malinovský (Beluša),

51 b.: M. Revay (Sp. N. Ves), B. Buček, V. Buček (obaja Mikušovce), F. Vítek (Pov. Bystrica),

49 b.: L. Wittner (Košice),

41 b.: M. Vojtek (Púchov-Streženice),

38 b.: P. Podmanický (Púchov), M. Dohňanský (Červený Kameň),

35 b.: P. Gombár (Beluša),

33 b.: J. Kaprálik (Pov. Bystrica), Š. Meliš (Košeca), F. Meliš (Ladce), M. Šimo (D. Breznica), J. Poljak (Streženice),

32 b.: Ing. V. Solovič (Dubnica nad Váhom),

31 b.: A. Kútna (Košeca),

30 b.: I. Jakubík (N. Dubnica), M. Gajdoš (Dubnica), P. Pavlacký (Tr. Teplice),

29 b.: MUDr. J. Vrbacký (Lúky pod Makytou),

28 b.: J. Malinovský ml. (Beluša),

26 b.: A. Fillo (Beluša),

25 b.: J. Drha (Dubnica nad Váhom),

23 b.: J. Tomanička (Dubnica nad Váhom).

Všetci uvedení riešitelia (okrem A. Kútnej a J. Malinovského ml.) vyriešili aspoň 10 problémov a získali tak, prípadne si obnovili III. VT v klasifikácii riešiteľov šachových problémov.

22 b.: Š. Bielik (Pov. Bystrica),

18 b.: T. Fedor (Beluša),

17 b.: A. Dratnál (Zem. Kvášov),

13 b.: R. Vančo (Nová Dubnica),

12 b.: Ing. J. Hájek, R. Hirnér (obaja Pov. Bystrica),

10 b.: J. Vačko (Beluša),

9 b.: V. Oravec (N. Dubnica), Ľ. Strapko (Červený Kameň),

8 b.: M. Gombár (Mojtín), P. Rehák (Pov. Bystrica), L. Dávid (Púchov), I. Daňo (L. Rovne),

7 b.: S. Šterba (N. Dubnica), MUDr. P. Ušiak (Púchov), J. Husár (Dubnica nad Váhom),

6 b.: M. Šnapko (N. Dubnica), J. Ondrejčík (Púchov),

4 b.: J. Gombík (Dubnica nad Váhom), E. Šnapková (N. Dubnica), Š. Horák (Pov. Bystrica),

2 b.: J. Matejka (Pov. Bystrica), Ing. S. Pažitný (Pružina), P. Lukáč (Lazy p. Makytou),

0 b.: P. Kršák (Nová Dubnica).

Spomedzi tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy, boli vylosovaní a knižné odmeny dostanú: Milan Gombár, Vladimír Vojtek, Miroslav Šimo, Richard Hirnér a Ivan Jakubík. Riešitelia Ing. Martaus, Behanec, V. Buček, Moščovič, M. Buček sa spolu s úspešnými riešiteľmi zo súťaže r. 1986 (M. Staňo, P. Kolek, Š. Bielik, J. Malinovský, F. Vítek) kvalifikovali do súťaže v riešení na čas.

Spoluvíťaz majstrovstiev okresu Ing. Martaus pripísal na záver i slová: "Chcel by som sa poďakovať za uverejňovanie šachových problémov a riešiteľskú súťaž v Šachovom okienku. Tešil som sa na každý štvrtok, kedy vychádzal OBZOR a v ňom šachový problém. Pri riešení každého som strávil príjemné chvíle. Keďže nemám veľa možností zahrať si praktický šach, boli to pre mňa chvíľky obzvlášť cenné. Už teraz sa teším na podobnú súťaž v roku 1988 ..." M. Cyprian


Vzad <<  >> Vpred