Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 1. 1988)


Problém č. 138

David Bronštejn a Viktor I. Čepižnyj

Гудок 1982

Mat 2. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dg5, Ve2, Sg2, Jf1 (5), č. Kg1, Vg8, Vh1, Sf7, Pd4, e6, h5 (7).

Sovietskeho šachového veľmajstra pozná väčšina šachistov najmä z boja o titul majstra sveta s M. Botvinnikom v roku 1951 (remíza 12:12) a jeho prínos do teórie otvorenia. David Bronštejn však pracuje i v kompozičnom šachu ako skladateľ a medzinárodný rozhodca. V jeho spoločnej kompozícii – problém č. 138 stojí biely pred úlohou zamedziť možnosti večného šachu zo strany čierneho.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať dva body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 135 (Hultberg) zo 7. 1. 1988: Pokusy 1.h8V? K:c1 2.Vhl mat, ale 1...Ka1!, 1.h8S? Ka1 2.Kc2 mat, ale 1...K:c1! Preto 1.h8D! tempo, 1...Ka1, K:c1 2.Kc2, Dh1 mat (2 body).

Riešenie problému č. 136 (Burda) zo 14. 1. 1988: Zvodnosť 1.d5+? Sd4, Dd4 2.e8D, Ve3 mat, ale 1...Jc4! Preto 1.Dd6! hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ja4, S:d4, D:d4, Vc2, Jd5, Se5, S:e7+, De3, Dg3 2.Dd5, Dg6, Jg3, d3, D:d5, D:e7, V:e3, J:g3 mat – odlákanie, prilákanie a zámena 3 matov (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred