Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 4. 2. 1988)


Problém č. 139

Iosif Kricheli

I. cena

Memoriál A. Petrova 1975

Mat 8. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: b. Kd1, Vb3, Vf2, Sc8, Pe2, f3, g4, h2 (8), č. Kh3, Ve8, Se7, Ja6, Pa4, c7, d2, e5, g7, h4, h5 (11).

Sovietsky autor Iosif Kricheli vytvoril zaujímavú logickú kompozíciu. Základná pozícia prezrádza, že biely bude viesť svoj útok po dvoch líniách. Potrebné je však jednotlivé ťahy logicky pospájať. Ak sa vám to podarí, získate 4 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom. –MC–


Vzad <<  >> Vpred