Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 2. 1988)


Problém č. 140

Josef Pospíšil

Světozor 1891

Mat 3. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: b. Kh1, Db3, Ve2, Je7, Pa4, c5, e5 (7), č. Kd4, Vb8, Sb6, Jd8, Pd6, g6 (6).

Josef Pospíšil (1861–1916) patril k jedným zo zakladateľov tzv. českej úlohovej školy. Jej princípy spočívajú na podklade minimálne troch variantov končiacich tzv. čistými matmi s účasťou všetkých bielych figúr (okrem kráľa a pešiakov), pričom každé pole okolo čierneho kráľa je napadnuté iba raz.

Riešenie šiesteho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať tri body.


Riešenie problému č. 138 (Bronštejn a Čepižnyj) z 28. 1. 1988: 1.Jh2! hrozí 2.Jf3 mat, 1...Vb8+, Sg6+, K:h2+, V:h2 2.Sb7, Se4, Sf1, De1 mat – 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred