Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 2. 1988)


Problém č. 142

Imants Kisis

Čs. šach 1964

Mat 2. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kc1, Va3, Vd7, Sa1, Sa2, Ja4, Jh7, Pg2, g3 (9), č. Ke4, Vb6, Vb8, Sa8, Sf8, Jb1, Jh3, Pc5, e3, e5, f5 (11).

Pri hľadaní správneho riešenia problému č. 142 si musíte dať pozor – úloha obsahuje i tri zvodnosti, a práve za svoj obsah získala I. cenu v skladateľskej súťaži.

Riešenie ôsmeho problému dlhodobej súťaže pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať dva body.


Riešenie problému č. 140 (Pospíšil) z 11. 2. 1988: 1.Vf2! hrozí 2.Vf4 mat, 1...S:c5 2.Vf4+ K:e5 3.J:g6 mat, 1...d:c5 2.Vf3 (hrozí 3.Dd5 mat) c4 3.De3 mat, 1...d:e5 2.Vc2! Ke4 3.Vc4 mat, (2...e4 3.Dc3 mat), 1...Je6 2.Jc6+ Ke4 3.Df3 mat, (2...K:c5 3.Vc2 mat), čisté maty v českej škole = 3 body.


Čiastočné poradie v dlhodobej súťaži po 5. kole

12 bodov: M. Buček (Mikušovce), M. a T. Poruban (Prejta), J. Tomanička (Dubnica), M. Karas (Lednica), E. Vitek (Pov. Bystrica), P. Moščovič, Ing. A. Martaus (Pov. Bystrica), Ing. V. Solovič (Dubnica), P. Gombár (Beluša) a ďalší. Súťaže sa zatiaľ zúčastnilo 57 riešiteľov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred