Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 3. 3. 1988)


Problém č. 143

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

a Ing. Rudolf Solarczyk

Originál pre Obzor

Mat 3. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Ka6, De2, Sd7, Se7, Jb3, Jc6, Pc2, d2, f6 (9), č. Kd5, Sb1, Sh8, Jd3, Pb5, b6, d6, e4, g5, h5 (10).

Pri riešení originálu od severomoravských autorov si musíte dať pozor na zvodnostné prvé a druhé ťahy bieleho. Trojťažka navyše obsahuje zdanlivú hru: na ťah 1...Jb4+ vychádza pokračovanie 2.J:b4+ Ke5 3.Dh2 mat. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať tri body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 141 (Fritz) z 18. 2. 1988: 1.Ka6! Ve7 2.Sb7! (nie 2.b5? Ke3 3.Sb7 Kd4 4.K:a7 Kc5!) 2...V:b7! 3.b5! (nie 3.K:b7? a5!) 3...Vh7 pat, po 3...Vb8 4.K:a7 Vh8 5.K:b6 Ke3 6.Ka7 s ďalším 7.b7 je remíza. (Päť bodov). –MC–


Vzad <<  >> Vpred