Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 3. 1988)


Problém č. 146

Nenad Petrović

Die Schwalbe (58), p. 446, 08/1979

Preis, 165. TT

Mat 23. ťahom (11–12)Kontrolná notácia: b. Ka1, Ja2, Jh2, Se1, Pa4, a6, b2, c4, f3, g4, h7 (11), č. Kh1, Vd6, Vg1, Ja5, Sf1, Pa7, c5, e2, g2, g5, g6, g7 (12).

Veľmajster kompozičného šachu Nedad Petrović začal svoju tvorbu pomerne neskoro – až v 17. rokoch. Zameral sa hlavne na retrográdnu (spätnú) analýzu a mnohoťahové problémy. Skomponoval ich okolo 700, z ktorých vyše 200 bolo v súťažiach vyznamenaných.

Pri riešení problému č. 146 si musíte dať pozor na výber prvého ťahu. Jeho správnosť sa prejaví až pri 22. ťahu ...

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 4 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 143 (Burda a Solarczyk) z 3. 3. 1988: Autorská intencia 1.Df1! hrozí 2.Df5+ Je5 3.De6 mat, 1...Jc5+ 2.K:b5 (hrozí) 3.c4, Dc4, Df5 mat) 2...J:d7 3.Dc4 mat, 2...Jd3 3.c4 mat, 1...Jb4+ 2.J:b4+ Ke5 3.Df5 mat, 1...Kc4 2.Se6+ (nie 2.S:d6? Kd5!) d5 3.Je5 mat. Zvodnosti 1.c:d3? S:d3! 2.Jb4+ Kc4! = 3 body.

Trojťažka má však i vedľajšie riešenie: 1.K:b5! hrozí 2.c4 mat, 1...S:c2 2.D:h5! – hrozí 3.Df7 mat, 2...e3 3.Df3 a Dh1 mat, 2...Jc5 (Jf4) 3.D:g5 mat, 2...Je5 3.Jb4 mat – autor uvádzal iba zvodnosť 1.K:b5 S:c2 2.Sf5? Jb2!, 2.Jbd4 Sa4+ 2.De3? S:f6!, 2.Dh2? Jf4!. Kto uviedol okrem intencie i vedľajšie riešenie 1.K:b5, získal 3 body navyše. Celkom bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 144 (L'Hermet) z 10. 3. 1988: 1.Se4 Jd4 2.Ka1 Ka3 3.Sb1 Jb3 mat = 3 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred