Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 3. 1988)


Problém č. 145

Bent Larsen

1963

Mat 3. ťahom (11–11)Kontrolná notácia: b. Kg7, Da1, Vb2, Vf6, Sb8, Sf3, Je6, Je7, Pd3, d5, e2 (11), č. Ke5, Dd4, Va6, Sa8, Se1, Jc1, Jh8, Pc6, d6, f5, g6 (11).

Autorom problému č. 145 je známy dánsky veľmajster praktického šachu. Vrchol svojej formy dosiahol v šesťdesiatych rokoch. V tomto období "načrel" dokonca i do oblasti kompozičného šachu. Skomponoval viacero štúdií i úloh, u ktorých uplatnil svoje skúsenosti. Dôkaz nájdete v trojťažke – za správne vyriešenie jedenásteho problému dlhodobej súťaže môžete získať 3 body.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C. II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže po 7. kole (problémy č. 135–141, bodovanie: 2, 2, 2, 2, 4, 3, 5 = 20 bodov)

20 bodov: Ing. A. Martaus, P. Moščovič, F. Vítek (všetci Pov. Bystrica), J. Poljak, P. Podmanický (obaja Púchov), M. Šimo (D. Breznica), T. Poruban, M. Poruban, T. Poruban ml. (všetci Prejta), M. Tomko (Tr. Teplá), P. Gombár, J. Malinovský (obaja Beluša), M. Karas (Lednica), Ing. V. Solovič (Dubnica),

16 bodov: M. Petríčková (Tr. Teplá),

15 bodov: M. Buček, V. Buček (obaja Mikušovce), R. Bakoš, M. Dohnanský (obaja Č. Kameň), MUDr. J. Vrbacký (Lúky p. M.), J. Tomanička (Dubnica),

14 bodov: M. Poruban (Dubnica),

13 bodov: V. Vojtek (Streženice), Ing. J. Lupták (Nová Dubnica),

11 bodov: I. Murín (Prejta),

10 bodov: S. Broma (Pov. Bystrica),

9 bodov: A. Filo (Beluša),

8 bodov: Ľ. Strapko (Č. Kameň), P. a R. Keznikl (obaja Košeca), M. Moščovič (Pov. Bystrica),

6 bodov: J. Kaprálik, R. Hanajík, Ing. J. Hájek, M. Hájek (všetci Pov. Bystrica), J. Mikulčík (Ilava), P. Pavlacký (Tr. Teplice), M. Gajdoš (Dubnica), M. Maceka, I. Jakubík (Nová Dubnica), P. Behanec (Mikušovce), M. Staňo (H. Poruba), I. Gallo (Tr. Teplá),

4 body: J. Kučmín (Pružina), M. Šnapko (Nová Dubnica), J. Štúrik (Dubnica), M. Gombár (Mojtín), M. Dohnanský (Č. Kameň),

2 body: D. Rexa, T. Bánovčan, Ing. L. Černáček, MUDr. P. Ušiak (všetci Púchov), Š. Meliš, H. Melišová (obaja Košeca), F. Meliš (Ladce), P. Kršák (Nová Dubnica), A. Dratnál (Zem. Kvášov).

Celkove sa zúčastnilo 57 riešiteľov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred