Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 3. 1988)


Problém č. 144

Rudolf L'Hermet

3989a Falkirk Herald 21/10/1936

Pomocný mat 3. ťahom (2–2)Kontrolná notácia: b. Kb3, Jc2 (2), č. Kb1, Sg2 (2). Pomocný mat 3. ťahom.

Dosiahnuť mat osamoteným jazdcom nie je možné. Keď však bielemu "pomáha" i čierny, "umŕtvenie" kráľa dosiahne. Pripomíname, že pri pomocnom mate začína čierny a končí ťahom biely.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C. II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 3 body do riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 142 (Kisis) z 25. 2. 1988: Zvodnosti 1.Vd6? f4!, 1.Vb3? Vd6!, preto 1.Sb2! hrozí 2.S:b1 mat, 1...Vd6, Sd6, Jd2 (Jc3, J:a3), Jf2 (Jf4), V:b2 (Vb3) 2.J:c5, Jf6, Jc3, Jg5, Jf6 mat. Mohli ste získať dva body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred