Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 4. 1988)


Problém č. 149

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kb8, Dc2, Va6, Vd1, Sf8, Jg5, Jg8, Pd5, e4, h3 (10), č. Ke5, Sb6, Jc8, Jg6, Pa7, c7, e3 (7).

Blokovanie, väzba figúry, odlákanie, prilákanie – to sú všetko prvky, ktoré sú zahrnuté do obsahu problému – originálu č. 149. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.


Riešenie problému č. 145 (Larsen) zo 17. 3. 1988: Autorová intencia 1.e3? hrozí 2.e:d4 mat, 1...Je2 2.e:d4 J:d4 3.Ve2 mat, 1...Sc3 2.J:d4 S:d4 3.Ve6 mat, 1...D:e2 2.Ve2+ Sc3 3.D:c3, V:e3 mat, 1...Va4 2.J:d4 V:d4 3.S:d6 mat, po obrane 1...D:d3! 2.Jf4 D:e3! mat nevychádza – intencia je neriešiteľná. (body 3+1).

Trojťažka má vedľajšie riešenie: 1.e4! hrozí 2.J:g6+ J:g6 3.V:f5 mat, 1...f:e4 2.Vg2! 1...Va7 2.Vb7!, 1...D:e4 2.Ve2+!, 1...Dg1 2.Vf2+!, 1...c:d5 2.Vb6!, 1...D:d5 2.Vb5+! Riešitelia, ktorí uviedli toto riešenie získali 3 body. Celkovo bolo možné získať 7 bodov.

Riešenie problému č. 147 (Bolton) z 31. 3. 1988: 1.Df5+! K:f5 2.Jc:d7! a 3.g4 mat = 3 body.

Oprava problému č. 143 (Burda a Solarczyk): Vedľajšie riešenie 1.K:b5 odstraňujú autori premiestnením čierneho strelca na pole g7, pridaním čiernej veže na pole h7. Zostáva tak iba riešenie 1.Df1! hrozí 2.Df5+ Je5 3.De6 mat. Žiadame riešiteľov o prešetrenie korektnosti opravy. Za prípadné zistenie duálov či vedľajšieho riešenia môžete získať body navyše do riešiteľskej súťaže. –MC–


Vzad <<  >> Vpred